Beställning av stödlitteratur

Familjer som har mist sitt barn kan  gratis stödlitteraturVår avsikt är att sända 
böckerna inom två veckor efter beställningenEfter att du har fyllt i formuläretkom 
ihåg att klicka  knappen Sänd svaren (Lähetä vastaukset). 

 

Närmare upplysningartuki@kapy.fi, 045 6524 395 

 

För de som i sitt yrkesutövande möter familjer kostar stödboken När ett barn dör 
5 €/st 
och  Stöd till barn som mist en närstående 5€/st (+ postavg.). Beställningslänk för yrkesfolk är  finska: 

 

Välj här de böcker du vill beställa. 

När ett barn dör. 

Information och stöd till 
barnets närstående

Stödbok handlar om förlust av barn och

sorg ur olika familjemedlemmars 

synvinkelutan att  in  barnets 

dödsorsak eller ålderStödboken ger 

information och tröst både till de som 

förlorat sitt barn och de som i sitt arbete

möter dem. Boken finns också  finska

och engelska.

Stöd till barn och unga som mist en närstående

Denna bok som tar upp barnets sorg 

riktar sig till både närstående och de 

som arbetar bland barn och ungdomar.

Guiden innehåller information om  

vilka olika sätt ett barn kan reagera  

en närståendes bortgång och hur man 

kan ta upp med barnet det som hänt och

vilka känslor det har skapatBoken finns

också  finska och engelska.

Beställarens uppgifter

Namn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer

0%