Turpotietäjä-kilpailuun ilmoittaudutaan 30.9.2022 mennessä täyttämällä tämä lomake.
Man bör anmäla sig till tävlingen Säkpolvetare senast 30.9.2022 via den här blanketten.

Kilpailuun osallistuvan lukion nimi

Skolans namn

Yhteyshenkilönä toimivan opettajan nimi

Lärarens namn

Lukion postiosoite

Skolans postadress

Opettajan sähköpostiosoite

Lärarens email

Opettajan puhelinnumero

Lärarens telefonnummer

Arvio kilpailuun osallistuvien opiskelijoiden määrästä

Antal studerande som deltar i Tävlingen Säkpolvetare

0%