Miina Sillanpään Säätiön
tutkimusapurahahaku 2022

Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2022 apurahoja myönnetään tieteellisiin tutkimuksiin, joiden aiheet käsittelevät ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia. Apurahoja ei myönnetä taiteeseen liittyvään hanketoimintaan, taideprojekteihin tai taiteen tekemiseen. Apurahojen hakuaika on 26.9.–14.10.2022. 
Apurahat maksetaan vuonna 2023. Lomake on täytettävissä alkaen 26.9. klo 9.00 ja suljetaan 14.10. klo 16.00.

Täyttöohjeet

Täytä lomake sekä liitä pyydetyt liitteet pdf-muodossa. Lomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin, vaan se on täytettävä yhdellä kertaa.

Hakijan tiedot

Sukunimi 
Etunimi 
Henkilötunnus
Tutkinto, oppiarvo
Tilinumero
Sähköposti
Puhelinnumero
Kotiosoite

Organisaatio

Tehtävänimike

Tutkimuksen perustiedot

Tutkimuksen nimi/aihe
Aikataulu
Onko tutkimus osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta?
Suosittelijoiden yhteystiedot (1-2 henkilöä)

Tutkimuksen rahoitus

Summa, jota haetaan Miina Sillanpään Säätiöltä
Muualta haetut avustukset

Ilmoita vireillä olevat hakemukset, tahot ja summat (eur)

Kustannuserittely, kohdistuen Miina Sillanpään Säätiöltä haettavaan summaan

Ilmoita arvioidut kustannukset, esimerkiksi: 1. Virka-, työ-, tai opintovapaan rahoitus 2. Aineistonhankintakustannukset 3. Julkistamiskustannukset 4. Muut kustannukset, mitkä?

Tarvittavat liitetiedostot

Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina seuraavat liitteet:

• tutkimussuunnitelman tiivistelmä, max 5 sivua sisältäen lähdeluettelon 

• ansioluettelo, enintään kolmen sivun mittainen

• tutkimuksen ohjaajan lausunto, sekä mahdollinen toisen ohjaajan lausunto
(pakollinen liite ainoastaan väitöskirjan tekijöille)


Hakemukseen liitettävät tiedostot tulee nimetä siten, että ensimmäisenä tiedoston nimessä näkyy hakijan sukunimi. Myös itse dokumentissa tulee näkyä hakijan sukunimi dokumentin yläosassa.

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (pdf)
Ansioluettelo
Tutkimuksen ohjaajan lausunto (pdf)
Tutkimuksen toisen ohjaajan lausunto (pdf)

Allekirjoitus

Päivämäärä
Paikkakunta
Nimi/Allekirjoitus

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi apurahahakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

Myöntämisehdot

Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Apurahan saajan tulee lähettää omatoimisesti selvitys sen käytöstä ja tutkimuksen etenemisestä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle.

 

Apurahan saaja on tutkimuksen valmistuttua velvollinen laatimaan artikkelin tai tiivistelmän, joka voidaan julkaista Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla. Rahoituksen saaja antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

Lähettäminen

Täytettyäsi lomakkeen ohjeiden mukaisesti, muista lähettää se lopuksi. Saat automaattisen kuittauksen ruudulle. Jos kuittausviesti ei näy ruudulla, niin lomakkeen tiedot eivät ole siirtyneet meille. Sähköpostiin ei tule erillistä kuittausviestiä.

0%