Työvoiman saatavuus 

Arvoisa yrittäjä, tämän kyselyn vastaamiseen menee max 5 minuuttia.


Olen Antti Uusitalo ja opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä Sodankylän kunnan Elinvoimapalveluiden toimeksiantona. Aiheena on Työvoiman saatavuus Sodankylään. 


Opinnäytetyössäni kartoitan Sodankylän yrittäjien työvoimatilannetta, -tarvetta ja rekrytointimenetelmiä. Kyselyn tulosten perusteella muodostan tilannekuvan ja pohdin opinnäytetyön mukaisesti mahdollisia jatkotoimenpiteitä kunnan elinvoimapalveluiden käytettäväksi. 

Kyselyn tiedot jäävät ainoastaan kunnan elinvoimapalveluiden käyttöön ja kyselystä julkaistaan opinnäytetyössäni vain tilastoja ja yhteenvetoja joista yritysten tiedot eivät käy ilmi. 

Halutessanne voimme lähettää vastanneille yrityksille valmiin hyväksytyn opinnäytetyön luettavaksi, josta tämän kyselyn tuloksia käy ilmi.  


Kunnan elinvoimapalvelut arpoo kolmelle vastanneelle yritykselle ilmaisen viikkomainoksen LED-tienvarsitauluihinsa.


Pyydän vastauksianne 31.3. mennessä. Arvostan vaivannäköänne ja vastauksianne kovasti. Kiitos jo etukäteen.

Yrityksen perustiedot

1. Yrityksen nimi

2. Yritysmuoto

3. Millä toimialalla yrityksenne toimii?

4. Jos muu niin mikä ala?

5. Yrityksen sähköpostiosoite

6. Oletko yksinyrittäjä?

7. Puhelinnumero (mikäli toivotte yhteydenottoa kunnasta)

8. Yrityksen yhteyshenkilö

9. Onko yrityksellänne ollut haasteita löytää sopivaa työntekijää aiemmin?   

10. Onko yrityksellänne akuutti työvoimapula juuri nyt?   

11. Onko yrityksellänne rekrytointitarvetta  lähitulevaisuudessa?   

12. Mihin tuotantoalaan?   

13. Tarkenna, minkä koulutusasteen työntekijöistä yrityksessänne on pulaa?

14. Ammattinimike, johon haet työntekijää?

15. Mikä on todennäköisin syy ammattitaitoisten työntekijöiden pulaan?

16. Jos muu niin mikä?  

17. Nyt tarjolla oleva työsuhde   

18. Yrityksenne rekrytointikanavat   

19. Rekrytointivahvuudet

20. Jos muu niin mikä?

21. Mikä auttaisi työvoiman saamisessa? 

22. Jos muu niin mikä?  

23. Vaikuttaako työntekijöiden saatavuus yrityksenne tulevaisuuden suunnitelmiin ja kasvuun ?   

24. Vapaa sana työvoimatilanteeseen.

Kiitos vastauksistanne.

0%