Osallistu uuden Psykiatriatalon nimikilpailuun

Kyselyyn vastatessa syntyy henkilörekisteritietoja. Rekisterinpitäjä on PSSHP.


Henkilötietojen käyttötarkoitus, käsittelyn peruste, säilytysaika ja muu informointi annetaan tässä tietosuojaselosteessa:


Vastaajien nimet ja annetut yhteystiedot tallentuvat kyselydataan. Tietoa säilytetään nimikilpailun päättymisen jälkeen enintään kolmen kuukauden ajan mahdollista yhteydenottoa varten.


Kyselydataa säilytetään tarvittavia toimenpiteitä varten Surveypalissa sekä tiivistetyssä excel-muodossa projektin keston ajan. Dataa ei luovuteta organisaation ulkopuolisille. Tämän jälkeen data hävitetään.


Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojaseloste - KYSin henkilöstön kyselyt

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojaseloste- KYSin ulkopuolelle suunnatut kyselyt

Palautejärjestelmän tietosuojaseloste

Haluan vastata kyselyyn ja hyväksyn, että tässä kyselyssä syntyviä henkilörekisteritietojani voidaan käyttää tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa.

0%