Ilmoittaudu vertaisryhmiin

MiehenTila-vertaisryhmät on tarkoitettu korkeakouluissa opiskeleville 18–29 vuotiaille miehille, jotka ovat halukkaita jakamaan kokemuksiaan jaksamisesta sekä vahvistamaan omaa mielenhyvinvointiaan. Olet tervetullut ryhmään omana itsenäsi elämäntilanteesta riippumatta. Ryhmään osallistuminen ei edellytä diagnoosia, lähetettä, traumaa tai kriisiä – halu keskustella riittää.

Ryhmien vaikuttavuus perustuu luottamukseen ja vertaisuuden kokemukseen, jotka edellyttävät ryhmään osallistujilta aikaa ja sitoutumista koko ryhmäprosessin ajaksi. Sitoutuminen tarkoittaa osallistumista kaikille ryhmäkerroille, joita ryhmästä riippuen voidaan pitää 8 kertaa. Ryhmät kokoontuvat lähtökohtaisesti kerran viikossa, ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti.


Ryhmät ovat suomeksi. Peer support groups are in Finnish.


Jännittääkö ajatus ryhmätoimintaan liittymisestä? Kaipaisitko ensin mahdollisuutta jäsentää ajatuksiasi ja läpi elämäntilannettasi ammattilaisen kanssa? Ilmoittaudu yksilöohjaukseen! Paikkoja ohjaukseen on rajoitetusti.


Lisätietoa hankkeesta, ryhmistä ja yksilöohjauksesta löydät osoitteesta www.miehentila.fi


Lämpimästi tervetuloa mukaan!


1. Hyväksyn lomakkeella antamieni tietojen käsittelyn alla kuvatulla tavalla.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan mukaan MiehenTila-vertaisryhmiin. Lomakkeella keräämme ainoastaan toimintaan osallistumisen sekä toiminnan raportoinnin kannalta oleelliset tiedot, joita käsitellään sekä säilytetään luottamuksellisesti. Annetut tiedot raportoidaan siten, ettei yksittäistä henkilöä niistä voida tunnistaa. Noudatamme toiminnassamme Nyyti ry:n tietosuojakäytänteitä.

2. Ymmärrän ryhmään osallistumisen vaativan sitoutumista koko ryhmäprosessiin. Ryhmät tapaavat kerran viikossa, kokonaisuudessaan 8 kertaa. Mikäli sairastun tai olen estynyt osallistumasta, ilmoitan siitä ryhmänvetäjälle. 

3. Sitoudun noudattamaan ryhmän sääntöjä.

* Olen avoin ja kuuntelen muita

* Kunnioita toisten rajoja

* Annan tilaa ja pyrin siihen, että kaikki pääsevät keskusteluun osallisiksi

* Pidän huolen, että kaikilla on hyvä olla ryhmässä

* Ryhmässä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia. En kerro niitä ryhmän ulkopuolisille


4. Jokaiseen ryhmään ilmoittautuneeseen otetaan puhelimitse yhteyttä ennen ensimmäistä ryhmäkertaa ja käydään läpi lyhyesti ryhmän tarkoitus ja sisällöt. Alkukeskustelu on edellytys ryhmään osallistumiselle. Jätä puhelinumerosi tähän alle.

5. Ilmoittaudu sinulle sopiviin ryhmään tai ryhmiin

6. Nimeni, jolla haluan osallistua ryhmään. 

Käytäthän tätä nimeä, kun tulet mukaan ryhmään Zoom -alustalle! Voit valita tähän etunimesi, lempinimesi tai anonyymin nimimerkin.

7. Sähköpostiosoitteeni, johon haluan osallistumislinkin

8. Missä maakunnassa asut?

9. Ikäsi?

9.1 Ikäsi, mikäli olet yli 32-vuotias

10. Mitä kautta sait tiedon MiehenTila-hankkeen vertaisryhmistä?

11. Tähän kohtaan voit halutessasi kuvailla omaa tilannettasi järjestäjille tiedoksi. Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on MiehenTila vertaisryhmiä kohtaan?

0%