PALAUTE VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSESTA/ VIRKISTYSPÄIVÄSTÄ

Päivämäärä

Tilaisuus johon osallistuin

Pohdi tätä vapaaehtoistoimintaan liittyvää tilaisuutta, jolla olit mukana ja vastaa alla oleviin väittämiin oman kokemuksesi pohjalta: 

1
Ei ollenkaan
2
Vähän
3
Jonkin verran
4

Paljon
5
Erittäin paljon
Tilaisuus vastasi tarpeisiini*
Tilaisuus vastasi tarpeisiini*
Käytännön järjestelyt toimivat hyvin*
Käytännön järjestelyt toimivat hyvin*
Toteutusmenetelmät olivat toimivia*
Toteutusmenetelmät olivat toimivia*
Saatu tieto oli monipuolista*
Saatu tieto oli monipuolista*
Voin hyödyntää oppimaani tehtävässäni*
Voin hyödyntää oppimaani tehtävässäni*
Sain jakaa ajatuksia toisten vapaaehtoisten kanssa*
Sain jakaa ajatuksia toisten vapaaehtoisten kanssa*
Tilaisuus virkisti mieltäni*
Tilaisuus virkisti mieltäni*
Sain tilaisuudesta uusia ideoita ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen*
Sain tilaisuudesta uusia ideoita ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen*

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tapahtumaa vapaaehtoiselle tai vastaavassa tilanteessa olevalle ihmiselle?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mitä tilaisuus antoi minulle?

Kehittämisajatuksia tai mitä muuta olisin toivonut?

Vapaa sana tai muut ajatukset?

KIITOS PALAUTTEESTASI!

0%