KYSELY MUISTISAIRAILLE HENKILÖILLE JA/TAI HEIDÄN LÄHEISILLEEN

Kyselyllä kartoitetaan muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä tarpeita ja toiveita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kyselyn vastauksia käytetään Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskuksen  ja muistiyhdistysten toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.  


Muistisairaiden ja heidän läheistensä tarpeita ja toiveita kootaan kyselyn avulla mm. Muistiluotsin ja toiminta-alueen muistiyhdistysten toimintaan osallistuvilta, sekä sähköisellä kyselyllä kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vastaukset kootaan yhteen nimettömänä ja yksilövastaukset eivät ole tunnistettavissa.


Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa toimivan Muistiluotsin taustalla on viisi paikallista muistiyhdistystä: Varsinais-Suomen, Salon, Rauman, Porin ja Kankaanpään seudun muistiyhdistykset.

Vastaajan taustatiedot:

Olen

Vastaajan taustatiedot:

Olen

Vastaajan taustatiedot: Olen ollut mukana Muistiluotsin tai muistiyhdistyksen toiminnassa tai käyttänyt niiden palveluita viimeisen kahden vuoden aikana?

Vastaajan taustatiedot:

Olen Varsinais-Suomesta ja kotikuntani on

Vastaajan taustatiedot:

Olen Satakunnasta ja kotikuntani on

Mikä seuraavista auttaisi sinua arjessa muistisairaana henkilönä / muistisairaan omaisena tai läheisenä? (1=ei auttaisi lainkaan, 5=auttaisi erittäin paljon)


Ei lainkaan Erittäin paljon
1
2
3
4
5
Tiedon saanti, esim. muistisairauksista ja palveluista*

Tiedon saanti, esim. muistisairauksista ja palveluista*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Henkinen tuki, esim. keskustelu tai vertaistuki*

Henkinen tuki, esim. keskustelu tai vertaistuki*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Taloudellinen tuki, esim. sosiaalietuudet (Kela yms.)*

Taloudellinen tuki, esim. sosiaalietuudet (Kela yms.)*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Käytännöllinen tuki arkeen, esim. palvelut kotiin ja kodin ulkopuolella*

Käytännöllinen tuki arkeen, esim. palvelut kotiin ja kodin ulkopuolella*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Hengellinen tuki*

Hengellinen tuki*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Vapaa-ajan mahdollisuudet*

Vapaa-ajan mahdollisuudet*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Sosiaaliset kontaktit*

Sosiaaliset kontaktit*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Tuki digilaitteiden ja sähköisten palvelujen käyttöön*

Tuki digilaitteiden ja sähköisten palvelujen käyttöön*
Ei lainkaan
Erittäin paljon
Jokin muu*

Jokin muu*
Ei lainkaan
Erittäin paljon

Jos vastasit edelliseen, että jokin muu auttaisi sinua, niin mitä se olisi?

Mitä toivot henkilökohtaiselta neuvonnalta ja tuelta?

esim.

- muoto: puhelimitse tai tapaamisissa (yksin, perheen kesken tai ryhmässä), sähköpostitse, tietokonevälitteisesti

- sisältö: tieto (esim. muistisairaudet, palvelut, oikeudelliset asiat), henkinen tuki yms.


Mitä toivot ryhmätoiminnalta?

esim. kohderyhmä, ryhmäkoko, aika, sisältö, paikan päällä/sähköisesti etäryhmänä

Millaista kotiin tarjottavaa tukitoimintaa toivot?

esim. vapaaehtoinen kaveriksi harrastuksiin tai  ammattilaisen käynti kotona, verkon kautta etänä tarjottavat liikuntahetket, pelit tms.

Mitä muuta käytännön toimintaa, tapahtumia tai palveluja toivoisit?

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, joihin Muistiluotsin/yhdistysten pitäisi vaikuttaa?

Jos toimisit vapaaehtoisena, mitä haluaisit tehdä? 

esim. Muistikaverina toimiminen muistisairaan henkilön rinnalla, Muistiaktiivi-vaikuttamistoiminta, vertais/ryhmänohjaaja, kertaluonteisissa tilaisuuksissa toimiminen: kahvitukset, järjestysmiestoiminta, esiintyminen

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja toivot yhteydeottoa, voit halutessasi kirjata nimesi ja puh.numerosi tähän (tietojasi ei käytetä selvityksen muissa vastausyhteenvedoissa)

Mitä muuta haluat sanoa? Terveiset Muistiluotsille tai oman alueesi muistiyhdistykselle:

Kiitos vastauksistasi!

Voit nyt painaa Lähetä vastaukset-painiketta.

0%