Kuopion varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Haluamme kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa. Voit auttaa meitä vastaamalla kyselyyn 5.12.2021 mennessä. Mielipiteesi on meille tärkeä. Palautteet käsitellään päiväkodeissa ja perhepäivähoitoalueilla. Vastaus on lapsikohtainen, joten vastaathan jokaisesta lapsesta erikseen. Punaisella tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia vastata.

Kyselyn lopussa sinulla on mahdollisuus vastata Kuopion perhekeskustoimintaa koskeviin kysymyksiin ja osallistua lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen.


Kyselystä ei muodostu henkilörekisteritietoja.

1. Valitse, missä lapsesi on hoidossa

Kunnallinen päiväkoti

Kunnallinen perhepäivähoito

Yksityinen päiväkoti

Yksityinen perhepäivähoito

Kerhot ja muu avoin toiminta

0%