Välkommen till Kamrathuset!

Kamrathuset.fi är en nationell kanal som tillhandahåller information om kamratstöd. Kamrathuset samlar föreningar som erbjuder kamratstöd.


Målet är en så smärtfri tillgång till kamratstödstjänster som möjligt för klienter samt möjlighet att förmedla kamratstöd. Kontaktuppgifter till föreningar som erbjuder kamratstödsverksamhet finns samlade på Sök stöd -sökmaskin 


Informationen sammanställs av föreningen OLKA/HyTe ry, som upprätthåller och utvecklar Kamrathuset. För det tekniska genomförandet ansvarar OLKA/HUS.


Tjänsten är avgiftsfri för både föreningar och användare.


Vanliga frågor:


1. Vi är en förening/ett förbund som verkar i hela landet. I presentationstexten berättar vi om de lokala föreningarnas verksamhet. Kan ni lägga en länk till webbplatsen för föreningens lokala verksamhet till presentationstexten?

Om ni vill att det ska finnas en länk i presentationstexten ska ni nämna detta i texten. Exempel: Förening X är en nationell förening som grundades 2010. Föreningen har *lokal verksamhet* (*http://www.linkki.com/paikallistoiminta) på 16 orter på olika håll i Finland.


2. Kan aktörskortet förses med logotyp? 

Ja. Du kan skicka en logo avsedd för webbruk (i bildformat, .png, .jpeg, .jpg) till Kamrathusets administratör: vertaistalo@terveyskyla.fi Du anger väl i ditt meddelande, vilken förening det gäller.


3. Vår förening ordnar kamratstöd även på andra språk. Ska vi nämna det? 

Det är viktigt att berätta om den mångsidiga kamratstödsverksamheten på finska eller det språk på vilket verksamheten ordnas i presentationen av kamratstödsverksamheten. Till exempel Kamratstöd för dig? *Kontakta och fråga mera!* (http://www.linkkiyhdistys.com/påsvenska)

Även om er beskrivning av verksamheten är på finska, kan ni lägga till diagnosspecifika eller andra nyckelord som anknyter till verksamheten även på det språk som verksamheten ordnas på.


4. Vår förening ordnar inte kamratstöd på svenska, endast på finska/engelska/somali. Vi vill vara med i Kamrathuset. Ska vi fylla i blanketten för aktörer? 

Om föreningen inte ordnar kamratstöd på svenska, kan vi på den svenska sidan publicera föreningens aktörskort på det språk som verksamheten ordnas. Skriv också nyckelorden på samma språk i så fall.


Mer information fås av Kamrathusets administratör: 

Kamrathusets administratör/OLKA/HyTe ry

vertaistalo@terveyskyla.fi


Hälsobyn.fi 

Kamrathuset är en del av webbtjänsten Hälsobyn. Kamrathuset är en del av webbtjänsten Hälsobyn. Hälsobyn är en offentlig webbtjänst som utvecklats av de finländska universitetssjukhusen. Innehållet produceras av sakkunniga inom social- och hälsovården i samarbete med tjänstens användare. Bekanta dig med Hälsobyn: hälsobyn.fi

Vår förening vill vara med i Kamrathuset.

Föreningens officiella namn.

Nyckelord som ni vill använda för att er förening ska hittas i Kamrathusets sökmotor.

Nyckelorden gör det lättare att hitta rätt förening och förbättrar sökmotorsynligheten.


Använd både medicinska termer och vardagliga ord samt de orter där kamratverksamhet ordnas. Till exempel hjärta, förmaksflimmer, hjärtattack, hjärtinfarkt, Esbo, Grankulla, Nyland, Södra Finland.


Allmänna ord som beskriver stöd- och gruppverksamheten behöver inte läggas till i nyckelorden, såsom kamratstöd, kamratstödsgrupp, gruppverksamhet osv.


Om ni har uppgett 'hela Finland' som ert verksamhetsområde, kompletterar vi automatiskt ortsuppgifterna i nyckelorden.


Om ni ordnar verksamhet på andra språk än finska, beakta detta i nyckelorden.


Verksamhetsområde: Ange alla orter där föreningen är verksam. Om ni är en riksomfattande aktör är "hela Finland" tillräcklig information.

Hur genomförs kamratstöd i er förening? Du kan välja flera alternativ.

Kort presentation av föreningen (max. 300 tecken).

Till exempel ”Föreningens namn” grundades 1500 som intresseorganisation för ”dessa specialpatienter” och deras närstående och för att förena dessa personer.

Beskriv i korthet vilken typ av kamratverksamhet er förening erbjuder. Ange bestående information (max. 300 tecken).

Till exempel Föreningen ordnar gruppträffar en gång per månad och förmedlar på begäran en utbildad stödperson till klienter. Föreningen deltar i OLKA-verksamheten inom HUS område.

Erbjuder föreningen kamratstöd även för närstående?

Måste man vara medlem i föreningen för att kunna delta i kamratstödsverksamheten?

Föreningens e-postadress.

Ange här antingen föreningens allmänna e-postadress eller den e-postadress som gäller kamratstödsverksamheten (t.ex. info@forening.com eller kamratstod@forening.com).


Om föreningen inte har en centraliserad e-postadress eller en viss person som arbetar med kamratstödsverksamheten, rekommenderar vi att föreningens eller förbundets webbplats anges som kontaktuppgift (= länk till sidan med föreningens kontaktuppgifter, där det finns uppdaterad information om ordförandes eller en annan persons kontaktuppgifter).


Den e-postadress som anges här läggs till Kamrathuset som kontaktinformation. (Obs! Tillägget gäller endast föreningens e-postadress, inte anmälarens adress.)


Föreningens webbadress.

Anmälarens namn.

Informationen efterfrågas endast för kontakt av administratören.

Anmälarens e-postadress.

Informationen efterfrågas endast för kontakt av administratören.