Valtatien 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua, Tiesuunnitelma

Voit liittyä Valtatie 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki tiesuunnitelman

postituslistalle täyttämällä ja lähettämällä yhteystietosi tällä lomakkeella. Postituslistalle liittyneille henkilöille kerrotaan sähköpostiviesteillä suunnittelutyön etenemisestä ja järjestettävistä tilaisuuksista.

Haluan liittyä tiesuunnitelman "Valtatien 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua" postituslistalle.
Sähköpostiosoitteeni on:

Täydennä lisäksi seuraavat yhteystiedot:

Etunimi:
Sukunimi:
Edustamani organisaatio/taho:

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Tietoja ei käytetä muuhun kuin tässä kyselyssä esitettävään käyttötarkoitukseen ilman vastaajan erikseen antamaa suostumusta. Vastaajien tietoja ei myöskään luovuteta edelleen millekään kolmansille osapuolille tai käytetä minkäänlaisiin myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Lista hävitetään tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtäville asettamisen jälkeen.


Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja löytyy osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely. Tietosuojavastaava toimii Sanni Harju (tietosuoja.keha(at)ely-keskus.fi).


0%