Tradenomien päätöksenteko ja valtuustovaalit

Kuka päättää, millaisia palveluja ja etuja Tradenomit tarjoaa? Missä päätetään jäsenmaksusta? Ketkä päättävät, mihin suuntaan yhteisömme on menossa ja millaisia asioita jäsenistön puolesta ajetaan?

Näistä kaikista päättää valtuusto, joka on liittomme ylin päättävä elin.


Keväällä 2023 käydään seuraavat valtuustovaalit, jossa valitaan liitollemme uudet päättäjät kolmevuotiselle kaudelle. Valtuustossamme on yhteensä 35 jäsentä, johon 30 edustajaa valitaan sähköisellä vaalilla kolmen vuoden välein. 

Lisätietoja valtuustovaaleista löydät täältä: tradenomi.fi/valtuustovaalit


Tällä kyselyllä kartoitamme jäsentemme näkemyksiä ja mielenkiintoa valtuustovaaleja kohtaan. Tuloksia hyödynnämme erityisesti vaaliviestinnän kehittämisessä. 


Huomioithan, että kysely on täysin vapaaehtoinen, eikä se sisällä lainkaan pakollisia kysymyksiä. Mikäli et halua vastata johonkin kysymykseen, voit ohittaa sen. 


Vastaathan kyselyyn maanantaihin 27.2. kello 12 mennessä. Vastanneiden kesken arvomme kaksi Tradenomit-tuotepakkausta!

Taustatiedot

Sukupuoli

Ikä

Asuinpaikka:

Toimiala:

Toimitko parhaillaan tai oletko aikaisemmin toiminut luottamustoimessa Tradenomeissa?

Näkemykset valtuustovaaleista ja päätöksenteosta

1. Vastaa seuraaviin Tradenomien päätöksentekoa ja valtuustovaaleja käsitteleviin väittämiin:

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Tunnen Tradenomien päätöksentekoelimet *
Tunnen Tradenomien päätöksentekoelimet *
Olen kiinnostunut Tradenomien päätöksenteosta*
Olen kiinnostunut Tradenomien päätöksenteosta*
Tiedän, mihin tehtäviin kevään valtuustovaaleissa valitaan edustajia*
Tiedän, mihin tehtäviin kevään valtuustovaaleissa valitaan edustajia*
Olen kiinnostunut Tradenomien valtuustovaaleista*
Olen kiinnostunut Tradenomien valtuustovaaleista*
Koen, että Tradenomien valtuustovaalit koskettavat minua*
Koen, että Tradenomien valtuustovaalit koskettavat minua*
Tunnen Tradenomien valtuuston nykyiset valitsijayhdistykset*
Tunnen Tradenomien valtuuston nykyiset valitsijayhdistykset*

Vastasit, että et koe Tradenomien valtuustovaalien koskettavan sinua, tarkennatko vielä miksi?

2. Mitkä teemat Tradenomien päätöksenteossa kiinnostavat sinua?

Ei lainkaan
Jonkin verran
Melko paljon
Erittäin paljon
Tradenomien strategia ja arvot*
Tradenomien strategia ja arvot*
Tradenomien taloutta ja toimintaa käsittelevät teemat (sis. myös jäsenmaksut)*
Tradenomien taloutta ja toimintaa käsittelevät teemat (sis. myös jäsenmaksut)*
Tradenomien henkilöstöä käsittelevät teemat*
Tradenomien henkilöstöä käsittelevät teemat*
Työelämän edunvalvontaa ja kehittämistä käsittelevät teemat*
Työelämän edunvalvontaa ja kehittämistä käsittelevät teemat*
Tradenomien palveluita ja niiden kehittämistä käsittelevät teemat*
Tradenomien palveluita ja niiden kehittämistä käsittelevät teemat*
Akavan toimintaan liittyvät teemat*
Akavan toimintaan liittyvät teemat*
Neuvottelujärjestöjemme (JUKO ja YTN) liittyvät teemat*
Neuvottelujärjestöjemme (JUKO ja YTN) liittyvät teemat*
Tradenomien osaamisen ja tutkinnon imagon edistäminen*
Tradenomien osaamisen ja tutkinnon imagon edistäminen*
Palkansaajaliikkeen tulevaisuus*
Palkansaajaliikkeen tulevaisuus*

3. Oletko aikaisemmin äänestänyt Tradenomien valtuustovaaleissa?

4. Aiotko äänestää Tradenomien valtuustovaleissa keväällä 2023?

5. Millä perusteella valitset tai valitsisit, ketä äänestät Tradenomien valtuustovaaleissa?

Väittämä ei kuvaa minua lainkaan
Väittämä kuvaa minua melko huonosti
Väittämä kuvaa minua melko hyvin
Väittämä kuvaa minua erittäin hyvin
En halua kertoa
Valitsisin ensisijaisesti sopivan valitsijayhdistyksen ja sen perusteella ehdokkaan*
Valitsisin ensisijaisesti sopivan valitsijayhdistyksen ja sen perusteella ehdokkaan*
Valitsisin ensisijaisesti sopivan ehdokkaan, valitsijayhdistys on toissijainen*
Valitsisin ensisijaisesti sopivan ehdokkaan, valitsijayhdistys on toissijainen*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani ajaa minulle tärkeitä asioita*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani ajaa minulle tärkeitä asioita*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani on omalta asuinalueeltani*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani on omalta asuinalueeltani*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani työskentelee samalla toimialalla tai samanlaisissa työtehtävissä kuin minä*
Minulle on tärkeää, että ehdokkaani työskentelee samalla toimialalla tai samanlaisissa työtehtävissä kuin minä*
Minulle on tärkeää, että tunnen ehdokkaani henkilökohtaisesti*
Minulle on tärkeää, että tunnen ehdokkaani henkilökohtaisesti*
Käyn tarkasti ehdokkaat läpi ennen äänestämistä*
Käyn tarkasti ehdokkaat läpi ennen äänestämistä*
Käytän vaalikonetta ehdokkaan valinnassa*
Käytän vaalikonetta ehdokkaan valinnassa*

Mikä saa/saisi sinut kiinnostumaan Tradenomien valtuustovaaleista ja motivoitua äänestämään?

6. Vastaathan vielä tuleviin valtuustovaaleihin valmistautumiseen liittyviin väittämiin:

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Haluaisin lisää tietoa Tradenomien valtuustovaaleista*
Haluaisin lisää tietoa Tradenomien valtuustovaaleista*
Haluaisin lisää tietoa Tradenomien päätöksenteosta*
Haluaisin lisää tietoa Tradenomien päätöksenteosta*
Olen kiinnostunut asettumaan ehdolle valtuustovaaleihin*
Olen kiinnostunut asettumaan ehdolle valtuustovaaleihin*

7. Mikä motivoisi sinua asettumaan ehdolle valtuustovaaleihin?

8. Mitä kautta seuraat mieluiten valtuustovaaleihin liittyvää viestintää?

9. Onko sinulla jotain kysyttävää valtuustovaaleihin liittyen? 

Kerro meille, mistä asioista haluaisit lisätietoa!

Kysymyksesi voivat liittyä vaalien osalta moniin eri näkökulmiin: minkälaisista asioista haluaisit kuulla ehdokkaiden vastauksia, onko itse vaaliprosessiin tai ehdokkaaksi asettumisessa lisätiedon tarvetta, kaipaatko tarkennuksia äänestämiseen tai mitä tahansa muuta, joka vaalien osalta askarruttaa.

Huomioimme tätä kautta tulleet kysymykset viestiessämme vaaleista.

Halutessasi voit vielä kertoa muita ajatuksiasi valtuustovaaleihin liittyen:

Mikäli haluat osallistua Tradenomit-tuotepakkauksen arvontaan, jätäthän tähän, nimesi, sähköpostisi ja puhelinnumerosi:

Kiitos vastauksistasi!

0%