Viestintäkysely seuroille

Voimisteluliitossa on käynnistynyt hanke Voimistelijat takaisin seuratoimintaan.

Korona on vaikuttanut merkittävästi seurojen jäsenmääriin. Moni voimistelua harrastanut on jättäytynyt pois koronan takia voimisteluharrastuksesta. Hankkeen tavoitteena on elvyttää voimistelutoimintaa pandemiaa edeltävälle tasolle avustamalla seuroja jäsenhankinnassa.


Uutta hanketta luotsaa vuoden alussa Voimisteluliiton viestintäkoordinaattorina aloittanut Ann-Marie Lairolahti. Innolla lähdemme hankkeen pariin ja kehittämään seurojen viestintää vielä parempaan suuntaan, mutta tämän saavuttamiseksi tarvitsemme SINUN tukeasi. Kannathan kortesi kekoon vastaamalla kyselyyn ja autat näin meitä tuottamaan seuroille tarpeellisia palveluja ja koulutuksia.


Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä Suomen Voimisteluliiton jäsenseurojen kokemuksia viestinnästä ja markkinoinnista, sekä niihin liittyvistä tarpeista. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tuloksista koostetaan yhteenveto, jota käytetään suunnitellessa hankkeen toimenpiteitä.


Sana on vapaa ja toivomme, että tuot äänesi kuuluville. Vastaathan 06.03.2022 mennessä.

Seuraverkosto alueesi?

Paikkakunta?

Seuran nimi?

Seuran jäsenmäärä?

Onko seurallanne viestintäsuunnitelma?

Onko seurassanne työntekijä/nimetty henkilö, joka vastaa viestinnästä?

Käytössänne olevat viestinnän & SOME kanavat?

Millaiset toimenpiteet tai asiat ovat tuoneet seuraanne lisää aktiivisia jäseniä?

Onko uusien harrastajien rekrytointi seurassanne suunnitelmallista?

Seuran haasteet viestinnässä?

Seuran onnistumiset viestinnässä?

Millaiset toimenpiteet mielestänne lisäisivät voimistelun houkuttelevuutta?

Mitkä liiton nykyiset palvelut liittyen viestintään ja markkinointiin ovat hyviä?

Missä käytännön asioissa kaipaisitte eniten apua seurassanne, liittyen viestintään ja markkinointiin?

Millaisille koulutuksille olisi seurassanne tarvetta

0%