Voimaa vanhuuteen kysely

Tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa ikäihmisten toiveita liikkumisen mahdollisuuksien ja palveluiden suhteen, sekä kartoittaa nykytilannetta.

Ikä

Sukupuoli

Koetko liikkuvasi terveyden kannalta riittävästi?

Mikä/mitkä tekijät rajoittavat liikkumistasi?

Tyytyväisyys olemassa oleviin liikuntapalveluihin

Olen tyytyväinen:
1: En ole tyytyväinen 5: Olen erittäin tyytyväinen
1
2
3
4
5
Kunnallisiin liikuntapalveluihin*
Olen tyytyväinen:
Kunnallisiin liikuntapalveluihin*
1: En ole tyytyväinen
5: Olen erittäin tyytyväinen
Jokilatvan Opiston liikuntatarjontaan*
Olen tyytyväinen:
Jokilatvan Opiston liikuntatarjontaan*
1: En ole tyytyväinen
5: Olen erittäin tyytyväinen
Yhdistysten/urheiluseurojen tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin*
Olen tyytyväinen:
Yhdistysten/urheiluseurojen tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin*
1: En ole tyytyväinen
5: Olen erittäin tyytyväinen
Kunnallisiin liikuntatapahtumiin*
Olen tyytyväinen:
Kunnallisiin liikuntatapahtumiin*
1: En ole tyytyväinen
5: Olen erittäin tyytyväinen
Liikuntapaikkoihin (esim. luontopolut, ulkoliikuntakentät)*
Olen tyytyväinen:
Liikuntapaikkoihin (esim. luontopolut, ulkoliikuntakentät)*
1: En ole tyytyväinen
5: Olen erittäin tyytyväinen

Minkälaisia toiveita tulevaisuuden liikunta- ja hyvinvointitoimintaan teillä on?

Millaisia terveisiä haluat kertoa Nivalan kaupungille ja liikuntamahdollisuuksia tarjoaville yhdistyksille/yhteisöille ikäihmisten terveysliikunnan edistämisestä?

0%