HAKEMUS VOIMISTELUVALMENTAJIEN LAJITUTKINTOON 

(sis. VAT-tutkinnon ja 3.tason koulutuksen)

HUOM: 

Hakemusten perusteella osa kutsutaan haastatteluun koskien valmennuksen osaamisalan (VAT) opintoja. Tutkinnon järjestäjänä toimii  Suomen Urheiluopisto, Vierumäki. 


HUOM! Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus   

Surveypal hakemuksen kautta rakentuu Lajitutkinnon 2022-2023 henkilörekisteri. Rekisterissä olevia tietoja käytetään koulutukseen ilmoittautumiseen, majoitukseen,  sekä ruokailujen järjestämiseen. Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä  osallistumisen mahdollistamiseksi. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot:   


Rekisterissä käsitellään koulutukseen osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja osallistujista. Näitä tietoja ovat:  


  • Etu- ja sukunimi 
  • Seura 
  • Henkilötunnus (tarvitaan ammattitutkinnon todistukseen)
  • Sukupuoli (majoitusta varten) 
  • Pyörätuolin käyttö tai muut mahdolliset erityisjärjestelyt 
  • Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys) 
  • Osoite- ja sähköpostitiedot sekä puhelinnumero yhteydenpitoa ja laskutusta varten HUOM; laskutusosoite on ilmoitettava erikseen, mikäli se poikkeaa opiskelijan henkilökohtaisista tiedoista.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen urheiluopistoille koulutuksen suorittamista varten ja  majoituspalvelulle sekä erityisruokavalion tilanneiden tiedot (nimi, seura, erityisruokavalio) ruokatoimittajalle. 

 

Henkilötietojen säilytysaika   Valittujen opiskelijoiden rekisterissä olevat tiedot tuhotaan asianmukaisesti kuuden kuukauden (6kk) jälkeen tapahtuman päättymisestä. Muiden hakijatiedot poistetaan 1kk koulutuksen aloituksen jälkeen. 

 

Yhteydenotot   

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: 

liisa.lappalainen@voimistelu.fi tai toimisto@voimistelu.fi. 


Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Suomen Voimisteluliitto ry / Tietosuoja-asiat, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Perustiedot hakijasta

Nimi (kaikki nimet)

Henkilötunnus 

(myös loppuosa)

Seura

Sähköposti

Puhelin

Osoite

Laskutusosoite

Mahdollinen apuraha koulutukseen

Koulutuksen suorittaminen mahdollisena oppisopimuksena

Mahdolliset lisätiedot mahdollisesta oppi-/tai koulutussopimuksesta, joista olen seuran kanssa keskustellut

Ruoka-aineallergiat ja/tai erikoisruokavalio

Sukupuoli

Tarvittava erikoisjärjestely

Laji (mikäli valmennat useita lajeja niin valitse se laji, jonka osuuksiin haluat koulutuksessa osallistua)

Koulutustausta ja kokemus valmentajana

Koulutustausta: 

1) Merkitse koulutuksen/tutkinnon nimi, kesto ja suoritusvuosi. 
2) Merkitse mahdollinen muu ammattikoulutus
3) Kirjaa Voimisteluliiton tai muiden tahojen järjestämä valmentajakoulutus. 
HUOM, mikäli olet saanut Voimisteluliiton tasotodistukset, riittää niiden maininta kokonaisuuksina eli yksittäisiä koulutuksia (1-tasolta) ei tarvitse eritellä.

Valmentajakokemus

Kuvaile lyhyesti oma valmentajakokemuksesi

Millaisissa valmennustehtävissä toimit tällä hetkellä?

Merkitse valmennettavien määrä, ikä (lapsuus, valinta, huippuvaihe) sekä parhaat saavutukset kilpailuista tai tavoitteet harrastetasolla

Millaisia tavoitteita ja päämääriä sinulla on omalle valmentajan urallesi?

Lisäkysymykset VAT-tutkintoon

Minkälaisia odotuksia ja tavoitteita sinulla on liittyen omaan oppimisprosessiisi?

Kuvaile lyhyesti, mitä sinulle tarkoittaa eettisesti hyväksyttävä valmennus?

Kuvaile, mitä sinulle tarkoittaa urheilijakeskeinen valmennus?

Voit liittää oman erillisen cv:n ja/tai hakemuksen tarvittaessa.

Lisätietoja voit kysyä liisa.lappalainen@voimistelu.fi / 050-5879052
0%