Vuoden Designteko 2021 -tunnustus/Nominate your favorite for the Design Deed 2021 award

Ehdokkaina ovat kaikki Design from Finland -jäsenyritykset. Tutustu yrityksiin täällä.

Tunnustuksen myöntää kaikkien ehdotettujen yritysten joukosta asiantuntijoista koostuva raati. Myöntämisen kriteereinä ovat omaperäisyys, vastuullisuus ja design osana arkea. 

Lue tietosuojaseloste.

///

You can nominate any company that carries the Design from Finland mark.

Get to know the companies here.

The winner is chosen from all the nominees by a group of design experts. The criteria for the annual award are originality, sustainability and design as part of everyday life.

Privacy policy (in Finnish).


Ehdotukseni Vuoden Designteko 2021 -tunnustuksen saajaksi/My suggestion for the winner of Design Deed 2021 is:

Perusteluni/Reasons for nominating:

Omat tietoni/Personal information:

Etunimi/First name

Sukunimi/Last name

Sähköposti/E-mail

Puhelinnumero/Phone number

Edustan yritystä/I represent a company

Edustan Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä/I represent a member company of The Association for Finnish Work

Suomalaisen Työn Liitto saa lähettää minulle markkinointiviestejä kampanjoihin liittyen ja olen yli 18 v./The Association for Finnish Work can send me messages about their news and campaigns (in Finnish). I’m over 18 years old.