Äänestä vuoden IT-opettajaa

Vote for the IT-teacher of the year

Olen Asteriski ry:n jäsen / I am a memeber of Asteriski ry

Utu-sähköpostisi / Your utu-email

Ehdokkaat / Nominees

Erno Lokkila: Hän on helposti lähestyttävä ja aina valmis auttamaan. Vetää huippuja luentoja ja käyttää mieleenpainuvia opetustekniikoita. / He is approachable and always ready to help. Gives top lectures and uses memorable teaching techniques.


Antero Järvi: Ammattitaitoista sekä ytimekästä opetusta. Käyttää paljon konkreettisia esimerkkejä tukemaan opetettavaa asiaa. / Professional and concise teaching. Uses a lot of concrete examples to support what is being taught.


Seppo Helle: Käyttää paljon konkreettisia esimerkkejä opetuksen tukena. Tarjoaa ammattitaitoista opetusta. / Uses a lot of concrete examples to support teaching. Provides professional teaching.


Seppo Virtanen: Osaa selittää monimutkaisia asioita yksinkertaisesta ja ymmärrettävästi. Käyttää havainnollistavia paljon havainnollistavia esimerkkejä. / Can explain complex things in a simple and comprehensive manner. Uses lots of illustrative examples.


Erkki Kaila: Ymmärtää todella laajasti opettamistaan asioista ja osaa selittää hankalia asioita auki ymmärrettävästi. / Understands the things he teaches in a really broad way and can explain difficult topics in a comprehensive manner.


Jouni Smed: Hän on helposti lähestyttävä. Opettaa rauhallisesti ja tarinallisesti. / He is approachable. Teaches calmly and in a story-like manner.


Filip Ginter: Todella hyvä luennoimaan. Osaa myös motivoida oppimaan. Hänen pitämillään kursseilla on selkeät kurssijärjestelyt. / Great lecturer. Can also motivate to learn. His courses have course arrangements.

Valintasi / Your choice

0%