Äänestä vuoden IT-opettajaa

Vote for the IT-teacher of the year

Olen Asteriski ry:n jäsen / I am a member of Asteriski ry

Utu-sähköpostisi / Your utu-email

Ehdokkaat / Nominees

Jari LehtoKoodikerhon vetäjä ja koodikurssien apukäsi. / Leader of the codingclub and a helping hand in coding courses.


Jarko Papalitsas: Vaikeatkin asiat selkeästi selittävä ja ystävällinen opettaja. / Clearly explains even the harder issues and a friendly teacher.


Seppo Helle: UX-kurssia työstänyt ja helposti lähestyttävä opettaja. / Worked mostly on the UX-course and a easily approachable teacher.


Erkki Kaila: Luennoillaan asiat hyvin selittävä ja selkeästi viestivä opettaja. / Explains things well in his lectures and a clearly communicating teacher.

Valintasi / Your choice

0%