Ehdota vuoden IT-opettajaa

Nominate the IT-teacher of the year

Olen Asteriskin jäsen / I'm a member of Asteriski

Utu-sähköpostisi / Your utu-email

Ehdotuksesi ja lyhyt perustelu/ Your suggestion and short reasoning:

0%