Vuoden koulu-, oppilaitos- tai päiväkotiehdokas 2024

Esityksiä vastaanotetaan 8.3.2024 asti.

Ehdotetun yksikön nimi 

Ehdotetun yksikön johtajan/rehtorin yhteystiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero

Oppilaitosmuoto

Perustelut ehdokkuudelle

Perusteluissa on tärkeää tuoda esille, mikä on esitettävän tahon vahvuudet ja/tai erityispiirteet, joiden vuoksi sen tulisi saada Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -tunnustus.


Kertauksena kilpailukriteerit: 
- yksikön toiminta on esimerkillistä, 
- yksikössä viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat tai päiväkodin lapset, 
- yksikön toiminta on todistus suomalaisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmän korkeasta tasosta ja 
- yksikkö on esimerkki mallikelpoisesta, hyvinvoivasta työyhteisöstä.

Perustelut ehdokkuudelle (max. 4000 merkkiä)

Esittäjä tai esittäjätaho ja esittäjätahon yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköposti

Työskenteleekö esittäjä itse palkittavaksi esitettävässä yksikössä?

Jos esitetään omaa työpaikkaa palkittavaksi, tullakseen käsitellyksi päätöksenteossa esittäjän on tuotava esiin yhteys kouluun, oppilaitokseen tai päiväkotiin esitystä tehdessään. 


Tämän lisäksi tarvitaan puoltolausunto, jonka kilpailuraati tulee pyytämään OAJ:n paikallisyhdistykseltä tai pääluottamusmieheltä.

0%