Suomen Moottoriliiton yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kysely

Vastaukset käsitellään ehdottoman LUOTTAMUKSELLISESTI yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo työryhmässä, joka uudistaa SML:n tasa-arvo suunnitelman kyselyn tulosten pohjalta.

1.Sukupuoli

2. Ikä

3. Rooli Suomen Moottoriliiton toiminnassa

4. Laji, jonka parissa toimit

5. Yleinen ilmapiiri toiminnassa

Toteutuu erittäin huonosti Toteutuu erittäin hyvin
1
2
3
4
5
Yleinen ilmapiiri toiminnan parissa on innostava, moniarvoinen ja avoin.*
Yleinen ilmapiiri toiminnan parissa on innostava, moniarvoinen ja avoin.*
Toteutuu erittäin huonosti
Toteutuu erittäin hyvin
Ihmiset toiminnan parissa ovat keskenään samanarvoisia roolista huolimatta.*
Ihmiset toiminnan parissa ovat keskenään samanarvoisia roolista huolimatta.*
Toteutuu erittäin huonosti
Toteutuu erittäin hyvin

6. Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta.
Toteutuu erittäin heikosti Toteutuu erittäin hyvin
1
2
3
4
5
SML:n viestintä on avointa, monipuolista ja tavoittaa kaikki järjestön jäsenet.*
Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta.
SML:n viestintä on avointa, monipuolista ja tavoittaa kaikki järjestön jäsenet.*
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy toiminnassa.*
Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta.
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy toiminnassa.*
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Kilpailupaikoilla on riittävästi saniteettitiloja kaikki käyttäjät huomioiden.*
Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta.
Kilpailupaikoilla on riittävästi saniteettitiloja kaikki käyttäjät huomioiden.*
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin

7. Oletko havainnut toiminnan parissa joitakin ihmisryhmiä syrjivää kielenkäyttöä (esim. vammais- ja homovitsit, rasistiset tai seksistiset kommentit)?

8. Jos vastasit edelliseen kyllä, onko tapahtuneeseen puututtu?

9. Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, tässä voit halutessasi kertoa tilanteista omin sanoin.

10. Oletko kohdannut tai todistanut SML:n toiminnan parissa syrjintää?

11. Jos olet kohdannut tai todistanut syrjintää tai häirintää, mistä oletat sen johtuvan?

12. Jos olet kohdannut syrjintää tai häirintää SML:n toiminnan parissa, tässä voit halutessasi kertoa siitä tarkemmin.

13. Missä yhdenvertaisuus- / vähemmistöasioissa SML on mielestäsi onnistunut hyvin tai erinomaisesti?

14. Mitkä yhdenvertaisuutta ja vähemmistöryhmiä koskevat asiat vaatisivat eniten kehittämistä SML:n toiminnassa?

15. Mitä haluat sanoa SML:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekijöille?

Kiitos vastauksestasi!

Lisää teksti tähän

0%