Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely urheiluseuroille

Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Aina yhdenvertaisuus ei
kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian
korkea. Tämä kysely haastaa miettimään seuranne ilmapiiriä ja
toiminnan tosiasiallista avoimuutta.


Tämä kysely on tarkoitettu seuraavien lajiliittojen jäsenyhteisöjen harrastajille:

Suomen Aikidoliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Taekwondoliitto

PERUSTIEDOT

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Laji

4. Oletko

ILMAPIIRI SEURASSA

5. Kuuluuko seuranne tapoihin tervehtiä kaikkia harjoituksiin tulevia riippumatta siitä, tunnetaanko harjoittelijaa entuudestaan?

6. Jakaako harjoitusten valmentaja/ohjaaja/opettaja aikaa ja huomiotansa tasapuolisesti kaikille?

7. Huomioidaanko uudet harrastajat seurassanne hyvin? Onko ryhmiin helppo tulla mukaan?

8. Miten hyväksyväksi ja avoimeksi koet seuranne ilmapiirin?

9. Kuinka tasavertaisessa asemassa muihin harrastajiin nähden koet olevasi seurassasi?

MAHDOLLISET SYRJINTÄTILANTEET

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

10. Luuletko, että jotkut ryhmät eivät voi osallistua seuranne toimintaan tai osallistuminen olisi hankalaa?

11. Onko tytöillä/naisilla ja pojilla/miehillä samanlaiset mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla seurassanne?

12. Onko seuranne valmentajina/ohjaajina/opettajina/johtotehtävissä
sekä miehiä että naisia?

13. Luuletko, että seuranne jäsen voisi tuoda esim. järjestämäänne tilaisuuteen samaa sukupuolta olevan puolisonsa?

14. Onko seurassanne vammaisurheilua tai soveltavan
liikunnan toimintaa (kuten yksittäisiä vammaisurheilijoita tai vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille kohdennettuja ryhmiä)?

15. Onko seurassanne maahanmuuttajataustaisia henkilöitä? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

16. Onko seurassanne mahdollista harrastaa edullisesti?

17. Onko seuranne juhlatilaisuuksiin tai illanviettoihin helppo osallistua, jos ei käytä alkoholia?

Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Syrjintä on myös häirintää, jolla loukataan tarkoituksellisesti henkilön ihmisarvoa siten, että luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

18. Oletko havainnut seuranne harrastajien, ohjaajien tai
johtohenkilöiden kielenkäytön syrjivän joitakin ihmisryhmiä (esim. vammais- ja homovitsit, rasistiset kommentit) viimeisen kahden vuoden aikana?

19. Jos vastasit edelliseen kyllä, puututaanko syrjivään kielenkäyttöön seurassanne ja millä tavoin?

20. Oletko kohdannut tai ollut todistamassa syrjintää seuranne toiminnassa viimeisen kahden vuoden aikana?

21. Jos olet havainnut syrjintää, mihin oletat sen kohdistuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos vastasit "Muu, mikä", kerro mihin syrjintä on kohdistunut.

22. Onko seurassanne keskusteltu syrjinnästä?

23. Harrastaja/urheilija kokee tulleensa syrjityksi seuran
toiminnassa. Onko seurassanne määritelty toimintatapa, miten tilanteessa edetään?

24. Vapaa sana liittyen seuranne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin.

0%