Yhteyspisteen koordinaattori

Harrastamisen Suomen malli yhdistää lasten ja nuorten kuulemisen harrastustoiveista, olemassa olevien toimintatapojen koordinoimisen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyön. Yhteyspiste kokoaa Suomen mallin toteuttajat yhteen.


Koordinaattorin päätehtävä on tukea harrastamisen verkoston ja kuntien yhteyshenkilöiden yhteistyötä harrastamisen Suomen mallissa. Koordinaatiotyössä autetaan erityisesti kuntia löytämään yhteiset käytännöt Suomen mallin toteuttamiselle, tuodaan esiin parhaat kuntien käytännöt sekä löytämään tukea toisistaan. Samalla tuomme kuntien Suomen mallin hankkeisiin ajankohtaisen tiedon harrastamisen verkoston toimijoilta.


TARVITSEMME koordinaattoriksi osaajan, jolla on:


  • vahvat organisointitaidot, hyvä projektiosaaminen
  • taito priorisoida ja delegoida tehtäviä
  • vahva osaaminen lasten ja nuorten harrastustoiminnasta
  • kyky lapsi- ja nuorilähtöiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisukyky
  • vahva kielellinen osaaminen (ruotsi iso plussa)
  • kokemusta sähköisten tapaamisten järjestämisestä
  • osaamista verkkosivujen päivittämisestä
  • hyvät viestintätaidot, sujuva kirjoitustaito (raportit ja verkkosivusto)Kuvaa osaamisesi tarvekuvaukseen viitaten?

Muuta olennaista tehtävään liittyen? Milloin olet valmis aloittamaan tehtävässä? Erityistoiveita työajan suhteen?

Liitä hakemukseen CV:si

Lisätietoja:

Aleksi Valta, toiminnanjohtaja

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

p. 040 820 5425, aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi 

0%