Ilmoittautuminen MiehenTila-hankkeen yksilöohjaukseen

Jännittääkö ajatus ryhmätoimintaan liittymisestä? Kaipaisitko ensin mahdollisuutta jäsentää ajatuksiasi ja läpi elämäntilannettasi ohjaajan kanssa? Tule mukaan yksilöohjaukseen! Paikkoja ohjaukseen on rajoitetusti.


Yksilöohjaus on tarkoitettu sinulle 18-29 -vuotias opiskelijamies, joka vielä pohdit ryhmätoimintaan osallistumista ja sen soveltumista tarpeisiisi. Yksilöohjauksen tarkoituksena on käydä läpi elämäntilannettasi, tunteitasi ja ajatuksiasi sekä löytää keinoja niistä puhumiseen. Ohjauskertoja pidetään tarpeen mukaan 1-3 kpl, jonka jälkeen ohjattavan on mahdollista jatkaa ryhmätoiminnan parissa. 


Olet tervetullut yksilöohjaukseen omana itsenäsi elämäntilanteesta riippumatta. Osallistuminen ei edellytä diagnoosia, lähetettä, traumaa tai kriisiä – halu keskustella riittää.


Yksilöohjaus on suomeksi. The counseling is only in Finnish. 
Lue lisää yksilöohjauksesta: https://bit.ly/3YpuXju

Lue lisää vertaisryhmistä: https://bit.ly/3FrjM0X

1. Hyväksyn lomakkeella antamieni tietojen käsittelyn alla kuvatulla tavalla. 

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan mukaan MiehenTila yksilöohjaukseen. 

Lomakkeella keräämme ainoastaan toimintaan osallistumisen sekä toiminnan raportoinnin kannalta oleelliset tiedot, joita käsitellään sekä säilytetään luottamuksellisesti. Annetut tiedot raportoidaan siten, ettei yksittäistä henkilöä niistä voida tunnistaa. Noudatamme toiminnassamme Nyyti ry:n tietosuojakäytänteitä.

2. Nimi

3. Sähköpostiosoitteesi, jolla osallistut ohjaukseen

4. Puhelinnumerosi

Oppilaitos, jossa opiskelet

5. Missä maakunnassa asut?

6. Ikäsi

6.1 Ikäsi, mikäli olet yli 32-vuotias

7. Mitä kautta kuulit MiehenTila yksilöohjauksesta

8. Tähän kohtaan voit halutessasi kuvailla omaa tilannettasi järjestäjille tiedoksi. Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on MiehenTila yksilöohjausta kohtaan?

0%