Yksityistieavustushakemus

Kunta avustaa tiekuntia aikaisemmin valitun avustusmallin mukaisesti. Avustusmalli on valittu ajalle 1.10.2021-30.9.2024.


Vuoden 2023 avustus on haettavissa 1.2. - 31.8.2023 välisen ajan.

Avustuksen suuruus on 75 % vuoden 2022 arvonlisäverollisista toteutuneista tienhoitomenoista.


Avustus on kuitenkin enintään:

Avustusmalli 1 (rahallinen avustus): 0,30 €/hoitopinta-ala/vuosi

Avustusmalli 2 (talvihoito + rahallinen avustus): 0,15 €/hoitopinta-ala/vuosi


Avustus maksetaan tiekunnan tilille päätöksenteon jälkeen, viimeistään lokakuun 2023 loppuun mennessä.


Lisätietoja löydät kunnan yksityistiet -internetsivulta.

Tiekunnan nimi

Avustuksen hakijan nimi

(toimitsijamies/yhteyshenkilö)

Sähköpostiosoite

Kunnossapitoselonteko

Vapaamuotoinen selvitys toteutuneista tienhoitomenoista

Toteutuneet tienhoitomenot

Laske tähän yhteen kaikki tiekunnan tienhoitomenot vuodelta 2022 (arvonlisäverollinen summa).

Hakemuksen liitteet


Liitä mukaan ote tiekunnan kirjanpidosta. Jos kirjanpito ei ole valmistunut, voit liittää mukaan kopiot tienhoitokulukuiteista.


Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä kirjatuista kuluista ja muista tiekunnan toiminnan asiakirjoista.


Mikäli et pysty toimittamaan hakemuksen liitteitä sähköisesti, voit lähettää ne osoitteella:


Pirkkalan kunta

Yhdyskuntatoimisto/Nella Ahola

PL 1001

33961 Pirkkala


Merkitse selkeästi, mistä tiekunnasta on kyse.

Mikäli tiekunnan tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai kyseessä on uusi tiekunta, ota yhteyttä toimialasihteeri Nella Aholaan puh. 050 362 5687 tai sähköposti: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi.

0%