Ilmoittautuminen yleiseen tenttiin

Taideyliopiston yleiseen tenttiin ilmoittautuminen. Tenttiin tulee ilmoittautua 10 päivää ennen tenttiä. Myöhemmin tulleita ilmoittautumisia ei käsitellä. Jos haluat ilmoittautua tenttiin myöhässä, sinun tulee sopia siitä opettajan ja koordinaattorin kanssa.

Tentit järjestetään Musiikkitalon Auditoriossa (H1112) käyntiosoite Töölönlahdenkatu 16 C. Ovet aukeavat klo 9.00. Tentti alkaa klo 9.15 ja päättyy klo 13.15. Auditoriosta saa poistua aikaisintaan puoli tuntia tentin alkamisen jälkeen. Opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus on esitettävä tenttitilaisuudessa henkilöllisyyden ja läsnäolon varmentamiseksi. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi osallistua tenttiin.

Tentin tiedot

Minkä päivän tenttiin ilmoittaudut?

Tentin laativan opettajan nimi
Tentittävä opintojakso 

(ks. tarvittaessa koodi  https://opinto-opas.uniarts.fi/)

Tenttiä varten luettu kirjallisuus/luentomuistiinpanot

Mahdolliset erityisjärjestelytoiveet (esim. lukihäiriö).

Opiskelijan yhteystiedot

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Akatemia ja koulutusohjelma/muu opinto-oikeus
0%