Kysely ympäristönsuojelun edistämisestä Lempäälässä (yhdistykset ja yhteisöt)


Lempäälän ympäristönsuojelun edistämistoimenpiteiden suunnittelemiseen ja kohdentamiseen hyödynnetään ympäristönsuojelun edistämissuunitelmaa. Viranomaislautakunta on hyväksynyt voimassa olevan suunnitelman vuosille 2018–2022. Nyt suunnitelmaa ollaan päivittämässä vuosille 2023–2027. 


Tällä verkkokyselyllä halutaan kuulla, mitkä edistämisen teemat ja painopisteet ovat tärkeitä yhdistyksille ja yhteisöille.


Edistämistoimenpiteillä tarkoitetaan luonnonsuojeluun, vesistönsuojeluun sekä päästöjen ja jätteiden synnyn vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka eivät kuulu lupa- ja valvontatoimien piiriin. Toimenpideohjelmaa toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden ja muiden sidosryhmien sekä kuntalaisten kanssa.


Lisätietoa ympäristönsuojelun edistämissuunitelmasta.


Kysely on avoinna 19.8.2022 saakka.


Lisätietoja antaa

Tuija Selänpää

ympäristötarkastaja

tuija.selanpaa@lempaala.fi

puh. 041 730 9603

Taustatiedot

1. Yhdistyksen tai yhteisön pääasiallinen toiminta

2. Jäsenmäärä

Ympäristönsuojelun edistäminen Lempäälässä

3. Mitkä asiat koette ympäristönsuojelun edistämistoiminnassa tärkeimmiksi?

4. Miten Lempäälässä tulisi edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä? 

Mahdollisimman konkreettisin esimerkein.

5. Miten Lempäälässä tulisi toteuttaa vesiensuojelua? 

Mahdollisimman konkreettisin esimerkein.

6. Miten Lempäälässä tulisi osallistaa kuntalaisia ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa? 

Mahdollisimman konkreettisin esimerkein.

Yhdistyksen tai yhteisön oma toiminta

7. Edistääkö yhdistyksenne tai yhteisönne ympäristönsuojelua omassa toiminnassaan?

8. Mistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kaipaatte lisää tietoa tai muuta tukea?

9. Kunta tekee ympäristönsuojeluun liittyvää neuvontaa eri kanavissa. Mitä seuraavista yhdistyksenne tai yhteisönne on hyödyntänyt viimeisen 5 vuoden aikana?

Vapaa sana

10. Tähän voi jättää muita kommentteja liittyen ympäristönsuojelun edistämiseen Lempäälässä.

0%