Kysely ympäristönsuojelun edistämisestä Lempäälässä (yritykset)


Lempäälän ympäristönsuojelun edistämistoimenpiteiden suunnittelemiseen ja kohdentamiseen hyödynnetään ympäristönsuojelun edistämissuunitelmaa. Viranomaislautakunta on hyväksynyt voimassa olevan suunnitelman vuosille 2018–2022. Nyt suunnitelmaa ollaan päivittämässä vuosille 2023–2027. 


Tällä verkkokyselyllä halutaan kuulla, mitkä edistämisen teemat ja painopisteet ovat yrityksille tärkeitä.


Edistämistoimenpiteillä tarkoitetaan luonnonsuojeluun, vesistönsuojeluun sekä päästöjen ja jätteiden synnyn vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka eivät kuulu lupa- ja valvontatoimien piiriin. Toimenpideohjelmaa toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden ja muiden sidosryhmien sekä kuntalaisten kanssa.


Lisätietoa ympäristönsuojelun edistämissuunitelmasta.


Kysely on avoinna 19.8.2022 saakka.


Lisätietoja antaa

Tuija Selänpää

ympäristötarkastaja

tuija.selanpaa@lempaala.fi

puh. 041 730 9603

Taustatiedot

1. Yrityksen päätoimiala

2. Yrityksen henkilöstömäärä

Ympäristönsuojelun edistäminen Lempäälässä

3. Mitkä asiat koette yrityksenne näkökulmasta ympäristönsuojelun edistämistoiminnassa tärkeimmiksi?

Yrityksen oma toiminta

4. Millä tavoilla yrityksenne edistää ympäristönsuojelua?

5. Millä tavoilla yrityksenne olisi kiinnostunut edistämään ympäristönsuojelua?

6. Mistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kaipaatte lisää tietoa tai muuta tukea?

7. Kunta tekee ympäristönsuojeluun liittyvää neuvontaa eri kanavissa. Mitä seuraavista yrityksenne on hyödyntänyt viimeisen 5 vuoden aikana?

8. Hyödyntääkö yrityksesi toiminnassaan kumppanuusverkostoja ja/tai -sopimuksia?

Esim. Tampereen seudun ilmastokumppanuusverkosto, Green Deal, Vähähiilinen kiertotaloussopimus

Vapaa sana

9. Tähän voi jättää muita kommentteja liittyen ympäristönsuojelun edistämiseen Lempäälässä.

0%