Kysely ympäristönsuojelun edistämisestä Lempäälässä (kuntalaiset)


Lempäälän ympäristönsuojelun edistämistoimenpiteiden suunnittelemiseen ja kohdentamiseen hyödynnetään ympäristönsuojelun edistämissuunitelmaa. Viranomaislautakunta on hyväksynyt voimassa olevan suunnitelman vuosille 2018–2022. Nyt suunnitelmaa ollaan päivittämässä vuosille 2023–2027. 


Tällä verkkokyselyllä halutaan kuulla, mitkä edistämisen teemat ja painopisteet ovat kuntalaisille tärkeitä.


Edistämistoimenpiteillä tarkoitetaan luonnonsuojeluun, vesistönsuojeluun sekä päästöjen ja jätteiden synnyn vähentämiseen tähtääviä toimia, jotka eivät kuulu lupa- ja valvontatoimien piiriin. Toimenpideohjelmaa toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden ja muiden sidosryhmien sekä kuntalaisten kanssa.


Lisätietoa ympäristönsuojelun edistämissuunitelmasta.


Kysely on avoinna 16.7.2022 saakka.


Lisätietoja antaa

Tuija Selänpää

ympäristötarkastaja

tuija.selanpaa@lempaala.fi

puh. 041 730 9603

Taustatiedot

1. Yhteys Lempäälään

2. Sukupuoli

3. Ikä

Ympäristönsuojelun edistäminen Lempäälässä

4. Mitkä asiat koet ympäristönsuojelun edistämistoiminnassa tärkeimmiksi?

5. Millä tavalla itse haluaisit tai voisit osallistua ympäristötyöhön?

6. Mistä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kaipaisit lisää tietoa?

7. Kunta tekee ympäristönsuojeluun liittyvää neuvontaa eri kanavissa. Mitä seuraavista olet hyödyntänyt viimeisen 5 vuoden aikana?

8. Ympäristön tilaa seurataan monin tavoin. Mistä seuraavista aiheista haluaisit lisää tietoa?

9. Ympäristön tilaan liittyvää tietoa jaetaan monissa kanavissa. Mistä seuraavista järjestelmistä olet kuullut?

10. Onko sinulla muita kommentteja liittyen ympäristönsuojelun edistämiseen Lempäälässä?

0%