Ansök till signalspanare


Hej du som är 16–19r! Vill du lära dig att känna igen positiva signaler om framtiden, arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna och jobba med andra unga? 

Framtidslabbet att utbildar totalt 20 unga signalspanare för att genomföra framtidsrelaterade workshops i årskurserna 7–9 sin hemort. Verksamheten kommer att skeJakobstad, Karleby, Kotka, Lojo, Lovisa, och Vasa.   
 
Signalspanarna genomför workshops i par. Ett arvode 100 euro per person betalas till signalspanarna för varje genomförd workshop. 

Vi utbildar alla signalspanare till uppgiften. Efter utbildningen kommer du att känna igen positiva signaler från framtiden och diskutera önskvärda framtider, det vill säga vilken typ av värld vi vill bygga. Med denna kunskap kan du hålla en workshop för andra unga om framtiden. 
 

Genom att ansöka om att bli signalunderrättelseofficer förbinder du dig att: 

- att delta i en distansutbildning onsdag 13.9 kl. 9–15 

- att tillsammans med ett par hålla två workshops i din hemstad för elever i åk 7–9 

  

Fyll i ansökan genom att ge dina kontaktuppgifter och skriv ett kort motivationsbrev om vad som fick dig att bli intresserad av verksamheten. Kom ihåg att klicka på "Skicka in svaren" i slutet på blanketten.

  

Jag svarar gärna frågor via WhatsApp eller via telefon: 

Heidi Enbacka  

Projektchef för Framtidslabbet vid Barn- och ungdomsstiftelsen 

040 131 9185 


Registerbeskrivning (på finska)


För- och efternamn

Epost

Telefonnummer

Ort

Motivationsbrev - berätta kort varför du vill komma med

0%