Kysely taide- ja kulttuurialan eettisistä ongelmista

Tällä kyselyllä kerätään tietoa taide- ja kulttuurialan ajankohtaisista, korkeintaan kaksi vuotta vanhoista eettisistä ongelmista (vuodet 2021-23).


Lue taide- ja kulttuurialan eettinen ohjeisto ennen vastaamista osoitteessa eettinentaide.fi.


Pyydämme että et mainitse nimeäsi tai tapahtumiin liittyvien henkilöiden tai organisaatioiden nimiä tai tunnistettavia tietoja vastatessasi. Kaikki tiedot käsitellään nimettöminä ja luottamuksella.


Tietoja kerätään eettisen ohjeiston kehittämiseksi ja muiden tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseksi. Forum Artis ei anna neuvoja tilanteiden ratkaisemiseksi.


Lisätietoa voit tarvittaessa kysyä:

hanna.kosonen@forumartis.fi


Jos raportoit jonkun muun kuin itsesi kohtaamasta ongelmasta, vastaa alun kysymyksiin soveltuvin osin ja kerro lisää viimeisessä osiossa.

Sukupuoli

Ikä

Taidelaji (voit valita useamman)

Oma asema (voit valita useamman)

Työskentelyn muoto (voit valita useamman)

Olen ottanut asian puheeksi (voit valita useamman)

Tapaus liittyy taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston kohtaan (voit valita useamman)

Kerro eettisestä ongelmasta omin sanoin

0%