TOIMINTATUEN RAPORTOINTI 2022

Tällä lomakkeella raportoidaan yhdistyksenne EHYT ry:ltä vuonna 2022 saama toimintatuki.


Raportin liitteeksi tarvitaan kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote, josta näkyy selkeästi saatu tuen määrä, tuen käyttö ja mahdollinen yli jäänyt tukisumma. Otteen on oltava suorassa yhteydessä muuhun kirjanpitoaineistoon. Ilman liitettä toimitettuja raporttteja ei käsitellä. Raportin liitteineen on oltava perillä viimeistään 15.1.2023. Asia kannattaa kuitenkin hoitaa kuntoon heti kun tuella järjestetty toiminta on ohi. 


Raportoinnin lisäksi yhdistyksenne tulee toimittaa vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto EHYT ry:lle niiden hyväksymisen jälkeen, viimeistään 30.4.2023.


Kaikkiin tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. Toimintatuen raportointi perustuu STEAn ohjeistukseen. Raportointivelvoitteesta sekä kustannuspaikkakohtaisen kirjapidon velvoitteesta on tieto toimintatuen sopimuksessa, jonka yhdistys on allekirjoittanut. Raportoitu tuki on edellytyksenä myös seuraavan vuoden (2023) tuen myöntämiselle. 

Raportoijan tiedot

Yhdistyksen nimi​

Yhdistyksen yhteyshenkilö ja puhelinnumero 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite​

Toimintatuella toteutetun toiminnan tiedot

Tietojen tulee vastata toimintatuen sopimuksessa mainittua tuen käyttötarkoitusta ja kustannukset todentavaa kirjanpidon otetta. Raporttiin kirjataan vain se toiminta, jonka toteuttamiseen on käytetty toimintatukirahaa - ei yhdistyksen muuta toimintaa.

Vain yhdistyksen järjestämät toiminnot, joiden järjestämiseen on käytetty toimintatukirahaa. Kirjaa jokainen toiminto vain yhteen ruutuun. Jätä tyhjäksi ne kohdat, joiden toteuttamiseen yhdistyksenne ei ole käyttänyt tai saanut toimintatukea. Yhdistyksen kokouskuluihin tukea ovat voineet käytää vain ne yhdistykset, joiden sopimuksessa on tästä maininta.

Toimintatuella järjestettyjen toimintojen määrä

kasvokkain järjestettyjen toimintakertojen lukumäärä 
etänä järjestettyjen toimintakertojen
lukumäärä 
kohdattujen määrä yhteensä
EHYT kampanjohin liittyvä yleisötapahtuma (Tipaton tammikuu, Savuton Suomi -päivä, Selvinpäin kesään, Asunnottomien yö, EPT-viikko, peliviikko, Anna lapselle raitis joulu)*
EHYT kampanjohin liittyvä yleisötapahtuma (Tipaton tammikuu, Savuton Suomi -päivä, Selvinpäin kesään, Asunnottomien yö, EPT-viikko, peliviikko, Anna lapselle raitis joulu)*
EHYT kampanjohin liittyvä koulutus-, luento- tai seminaaritilaisuus*
EHYT kampanjohin liittyvä koulutus-, luento- tai seminaaritilaisuus*
Muu yleisötapahtuma*
Muu yleisötapahtuma*
Muu koulutus-, luento- tai seminaaritilaisuus*
Muu koulutus-, luento- tai seminaaritilaisuus*
Leiritoiminta (toimintakertoihin leirien määrä)*
Leiritoiminta (toimintakertoihin leirien määrä)*
Retkitoiminta*
Retkitoiminta*
Ryhmätoiminta*
Ryhmätoiminta*
Kohtaamispaikkatoiminta (toimintakertoihin aukiolopäivien määrä)*
Kohtaamispaikkatoiminta (toimintakertoihin aukiolopäivien määrä)*
Neuvonta tai yksilöllinen tuki*
Neuvonta tai yksilöllinen tuki*
Vaikuttamistoiminta*
Vaikuttamistoiminta*
Yhdistyksen- tai hallituksen kokous toimintatuella*
Yhdistyksen- tai hallituksen kokous toimintatuella*
Muu toiminta*
Muu toiminta*

Toteutuneen toiminnan tarkempi kuvaus

Kuvaile kaikki tuella järjestetty toiminta lyhyesti. Ei yhdistyksen kaikkea toimintaa, vain se, jonka järjestämiseen on käytetty toimintatukirahaa.

Tuella järjestetyssä toiminnassa kohdattujen määrä yhteensä

Edellä kuvatun toiminnan osallistujien / toiminnalla tavoitettujen yhteenlaskettu määrä vuoden aikana.

Tuella toteutetun toiminnan järjestämiseen osallistuneiden vapaaehtoisten määrä

Vapaaehtoisten yhteenlaskettu määrä vuoden aikana.

Onko tuella järjestettyyn toiminnan järjestämiseen osallistunut yhdistyksen palkattu työntekijä/työntekijöitä?

Myös palkkatuetut työntekijät ja työkorvauksella työskentelevät henkilöt.
EHYTin työntekijöiden osallistumista ei merkitä. 

Onko tuella järjestettyyn toiminnan järjestämiseen osallistunut yhdistyksen työharjoittelija tai siviilipalveluksen suorittaja?

Kunta, jonka alueella toimintaa pääsääntöisesti järjestettiin

(Vain toimintatuella järjestetty toiminta, ei yhdistyksen muuta toimintaa. Jos toimintaa on ollut yhtä paljon kahden tai useamman kunnan alueella, ei ole väliä minkä näistä kunnista valitsette.)

Muut kunnat, joiden alueella toimintaa järjestettiin

(Pelkät kuntien nimet, pilkulla eroteltuna. Vain toimintatuella järjestetty toiminta, ei yhdistyksen muuta toimintaa. Retkien kohteena olevia kuntia ei kirjata.)

Arvosana tuella järjestetyn toiminnan onnistumiselle
(1=huonosti, 5=erinomaisesti)

1

2

3

4

5

Perustele arvosana

Saavutettiinko tuella järjestetylle toiminnalle asetetut tavoitteet? Miten toiminnalla onnistuttiin edistämään ehkäisevää päihdetyötä? Millaista palautetta osallistujat ja vapaaehtoiset antoivat toiminnasta?

Toiminnan toteutuneet kustannukset ja saadut tulot

Saadun toimintatuen määrä, €

Kustannusten todentaminen

Lisää liitetiedostona avustuksen käyttöä koskeva kustannuspaikkakohtainen  kirjanpidon ote, josta näkyy selkeästi saatu tuen määrä, tuen käyttö ja mahdollinen yli jäänyt tukisumma. Otteen on oltava suorassa yhteydessä muuhun kirjanpitoaineistoon. Ilman liitettä toimitettuja raporttteja ei käsitellä. Mikäli liitteen liittäminen ei onnistu sen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä nikki.pesonen@ehyt.fi tai postitse: EHYT ry / Toimintatuki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki.

Liitetiedoston lisäys​

Jäikö toimintatukirahaa käyttämättä?

Määrän on vastattava kustannuspaikkakohtaisen kirjanpidon otetta.

Oletteko saaneet yhdistyksenne toimintaan muita avustuksia?

Esim. valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja säätiöiden myöntämät avustukset. Yksityishenkilöiden antamia lahjoituksia ei tarvitse ilmoittaa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintatuen raportin liitteeksi pyydetään toimittamaan vielä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus sitten kun yhdistyksen vuosikokous on ne hyväksynyt. Liitteet voi lähettää myös postitse: EHYT ry / Toimintatuki, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki tai sähköpostilla: nikki.pesonen@ehyt.fi

Liitetiedoston lisäys

Kun olet vastannut, klikkaa sivun alareunasta "Lähetä vastaukset". Tämän jälkeen pääset vielä syöttämään sähköpostiosoitteen, johon ohjelma lähettää kopion syöttämistäsi vastauksista.