Ilmoittautuminen

Kasvatustieteenpäivien esiseminaari: 

Taide- ja taitokasvatuksen asemoituminen osana kestävämpää tulevaisuutta

Ke 22.11. klo 13-18, Vaasa 

Tiivistelmä: 


Tutkijana ja käytännön toimijana on jatkuvasti pohdittava, mihin päätökset ja valinnat johtavat sekä mitä ne eri näkökulmista tarkoittavat ja merkitsevät. Oman asemoitumisen pohtiminen voi tapahtua niin suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen kuin omaan henkilökohtaiseen elämään, arvoihin ja arvottamiseen. Keskeistä on luottamuksen rakentaminen monilla tasoilla, esimerkiksi tutkimukseen osallistuvien, tutkimusyhteisön, laajemman yleisön, koulutuksen, rahoittajien, instituutioiden ja valta-asemassa olevien kesken.


Seminaarissa pohditaan taide- ja taitokasvatuksen sekä alan tutkimuksen ja tutkijoiden asemoitumista nyky-yhteiskunnassa. Millainen on taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen rooli monitieteisissä ja -taiteisissa tutkijayhteisössä? Miten taide- ja taitokasvatus ilmenevät suhteessa osallisuuteen, hyvinvointiin ja kestävämpään tulevaisuuteen? Lähtökohtana on taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen ja kehittämisen kokonaisvaltaisuus. Pyrkimyksenä on laajentaa ymmärrystä taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen mahdollisuuksista nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja myös kartoittaa sen eri ilmenemismuotojen yhdyspintoja ja eriäväisyyksiä.


Seminaaripäivän tavoitteena on rohkaista taide- ja taitokasvatuksesta vastaavia, alasta kiinnostuneita, tutkijoita ja opiskelijoita avoimeen keskusteluun. Toivomme osallistujia laajasti tutkijan urapolun eri vaiheilta. Työskentely sisältää toiminnallisia harjoitteita ja alustuksia eri asiantuntijoilta, kuten musiikkikasvatuksen professori Heidi Westerlund (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto), teatteripedagogiikan professori Eeva Anttila (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu), taideperustaisen tutkimuksen ja pedagogiikan apulaisprofessori Juuso Tervo (Aalto yliopisto) ja tutkijatohtori Jani Pulkki (Oulun yliopisto). Päivän fasilitoivat tutkijatohtorit Eeva Siljamäki (Jyväskylän yliopisto) ja Taru Koivisto (Taideyliopisto).


Esiseminaari järjestetään Suomen kasvatustieteellisen seuran Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkoston, Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran (STTS) ja Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion yhteistyössä.


Esiseminaariin mahtuu 40 osallistujaa.

Ilmoittautuminen 31.10.2023 mennessä


Esiseminaari on osallistujille maksuton


Yhteydenotot: eeva.k.siljamaki@jyu.fi


Alustava ohjelma: https://docs.google.com/docume...

Lisätietoa kasvatustieteenpäivistä:https://www.abo.fi/fi/kasvatus...

0%