Elokuva- ja tv-alan työllistymistutkimus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore selvittää elokuva- ja tv-alalta valmistuneiden työllistymistä, urapolkuja ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.


Kysely on osa Cuporen ja Suomen elokuvasäätiön yhteistä tutkimushanketta. Tutkimuksen tavoitteena on avata elokuva-alan työmarkkinoilla vallitsevia käytänteitä ja tuottaa lisätietoa elokuva-alan ja sen rahoitusjärjestelmän kehittämiseen.


Tutkimuksen tässä vaiheessa tarkastelemme tilannetta viiden korkeakoulun osalta. Tarkasteltavana ryhmänä ovat vuosina 2005-2019 Aalto-yliopistosta, Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta, Tampereen ammattikorkeakoulusta tai Yrkeshögskolan Arcadasta valmistuneet. Jos olet päätynyt alalle muuta kautta kuin näistä viidestä korkeakoulusta, toivomme sinua tällä erää odottamaan mahdollista myöhempää tutkimusvaihetta, jolloin voimme laajentaa tarkastelua kattamaan alan kenttää kokonaisvaltaisesti.


Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Toivomme vastaustasi 31.12. mennessä. 


Kyselyyn vastataan anonyymisti ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Raportoinnin jälkeen tulokset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD) saataville myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Voit lukea hankkeesta tarkemmin Cuporen sivuilta ja tietojen käsittelystä tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.


Tutkimuksen tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa kesällä 2020.


Lisätietoja:
tutkija Katja Oksanen-Särelä
katja.oksanen-sarela@cupore.fi 

050 505 6414            

0%