Kaukolämmön asiakastyytyväisyyden tutkimus

Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyden tutkimus on tehty kartoittamaan lämpöyhtiön toiminnan laatutekijöitä.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme.

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5 min.


Kyselyyn voi vastata 27.6.2021 mennessä.

Kyselyyn vastanneiden  ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl 50 € arvoista lahjakorttia Haapajärveläisiin liikkeisiin.

Henkilötiedot antamalla annan samalla luvan käyttää tietoja häiriötiedottamiseen, asiakasrekisterin päivittämiseen ja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitämme vastauksestanne.

Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi

Vastaajan taustatietoja​

Sukupuoli

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Asumismuoto


Oletteko asioinut lämpölaitoksen kanssa

Mikäli olette asioinut lämpöyhtiön kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikä olisi mieluisin tapa asioida lämpöyhtiön kanssa?

Mikäli olette asioinut lämpöyhtiön kanssa, mikä oli aiheena

Oletteko havainnut kaukolämmön jakelussa häiriöitä viimeisen vuoden aikana

Oletteko havainnut häiriöitä kaukolämpölaitteissa viimeisen vuoden aikana

Oletteko harkinnut muita lämmitysmuotoja kaukolämmön korvaajaksi

Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan kaukolämpöyhtiön palvelun laatua ja imagotekijöitä

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Kaukolämpöyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Kaukolämpöyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Heikko
Kiitettävä
2. Kaukolämpöyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Kaukolämpöyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Heikko
Kiitettävä
3. Kaukolämpöyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Kaukolämpöyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Heikko
Kiitettävä
4. Kaukolämpöyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Kaukolämpöyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Heikko
Kiitettävä
5. Kaukolämpöyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Kaukolämpöyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Heikko
Kiitettävä
6. Kaukolämpöyhtiön internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Kaukolämpöyhtiön internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Heikko
Kiitettävä
7. Kaukolämpöyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Kaukolämpöyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Heikko
Kiitettävä
8. Kaukolämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Kaukolämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti*
Heikko
Kiitettävä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Heikko
Kiitettävä
10. Kaukolämmön hinnoittelu on kohtuullista *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Kaukolämmön hinnoittelu on kohtuullista *
Heikko
Kiitettävä
11. Kaukolämmön hinnoittelu suhteessa palvelun laatuun*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Kaukolämmön hinnoittelu suhteessa palvelun laatuun*
Heikko
Kiitettävä
12. Kaukolämpöyhtiön vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
12. Kaukolämpöyhtiön vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Heikko
Kiitettävä
13. Kaukolämpöyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
13. Kaukolämpöyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Heikko
Kiitettävä
14. Kaukolämmön jakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
14. Kaukolämmön jakelu on toimivaa ja varmaa*
Heikko
Kiitettävä
15. Kaukolämpökatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
15. Kaukolämpökatkot eivät ole haitanneet arkea*
Heikko
Kiitettävä
16. Olen tyytyväinen alueeni kaukolämpöön*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
16. Olen tyytyväinen alueeni kaukolämpöön*
Heikko
Kiitettävä
17. Olen tyytyväinen kaukolämpöyhtiön tarjoamiin palveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
17. Olen tyytyväinen kaukolämpöyhtiön tarjoamiin palveluihin*
Heikko
Kiitettävä

Tiedätkö, millä Haapajärven Lämmön kaukolämpö on tuotettu?

0%