Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus


Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyskysely kartoittaa Haminan Veden asiakkaiden näkemyksiä vesi- ja viemärihuollon laatutekijöistä ja yhtiön toiminnasta yleisesti.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme. 


Kyselyyn voi vastata 2.12.2022 saakka.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden vastaajien kesken arvotaan 3 kpl Haminan Veden tuotepalkintoa (sis. mm. kylmärepun ja juomapullon).

Henkilötiedot antamalla annan luvan käyttää tietoja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.


Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi

Oletko Haminan Veden asiakas?

Vastaajan taustatietoja

Sukupuoli

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Postinumero

Asumismuoto

Oletteko asioinut vesihuoltoyhtiön kanssa ja milloin

Mikäli olette asioinut vesihuoltoyhtiön kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesihuoltoyhtiön kanssa, mikä oli aiheena

Jos vastasit edeltä olevaan kysymykseen "jokin muu aihe", mikä oli aiheena?

Onko sinulla taloudessasi etäluettava vesimittari?

Saitko vesilaitokselta selkeän ennakko-ohjeistuksen etäluettavan mittarin toimintaan liittyen?

Arvioi sujuiko etäluettavan vesimittarin käyttöönotto hyvin

Arvioi kouluarvosana-asteikolla
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
Etäluettavan mittarin vaihtotyön sujuvuus*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla
Etäluettavan mittarin vaihtotyön sujuvuus*
Heikko
Kiitettävä

Oletko ollut tyytyväinen mittarilukeman automatisointiin ja etäluettavaan vesimittariin?

Kertoisitko, miksi olet tyytyväinen tai et ole tyytyväinen etäluettavaan vesimittariin?

Onko oman asuntonne/kiinteistönne vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Osa 1/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä 

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Osa 2/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesihuoltoyhtiön palvelun laatua ja imagotekijöitä

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vesihuoltoyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltoyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesihuoltoyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltoyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Vesiyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesiyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Vesihuoltoyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltoyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Vesihuoltoyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltoyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Vesihuoltoyhtiö internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Vesihuoltoyhtiö internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Vesihuoltoyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltoyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Vesihuoltoyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltoyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Osa 3/3
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä
0%