Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus


Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyskysely kartoittaa Hyvinkään Veden asiakkaiden näkemyksiä vesi- ja viemärihuollon laatutekijöistä.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme. 

Kyselyyn voi vastata 28.5.2023 asti.


Tutkimuksessa selvitetään seuraavia vesihuollon osa-alueita ja keskeisiä mittareita ovat: 1. Veden laatu, 2. Vesihuoltolaitos palvelu & imago, 3. Veden jakelu ja viemäröinti sekä 4. Häiriötiedottamisen kysymykset.


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan Moccamaster Automatic White - suodatinkahvinkeitin.

Henkilötiedot antamalla annan samalla luvan käyttää tietoja häiriötiedottamiseen, asiakasrekisterin päivittämiseen ja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.


Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi

Nettisivuillemme on koottu tietoa etäluentaan liittyen sekä vastattu usein kysyttyihin kysymyksiin. Käy lukemassa lisää osoitteessa www.hyvinkaa.fi/hyvinkaanvesi/etaluenta

Vastaajan taustatietoja

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Postinumero

Jokin muu postinumero, mikä?

Kiinteistömuoto

Oletteko asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa ja milloin

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne sisällä olevissa vesikalusteissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Onko viimeisen vuoden aikana ollut vesikatkoksia tai muita veteen liittyviä häiriötilanteita?

Oletteko havainnut vesihuollon verkostossa?

Miten hyvin tunnette Hyvinkään Veden?

1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Hyvinkään Veden tunnettuus*
Hyvinkään Veden tunnettuus*

Millä tavalla olette ollut yhteydessä vesihuoltolaitokseen tai miten tunnette sen toimintaa?

Miten olette ilmoittanut vesimittarilukeman vesihuoltolaitokselle?

Mitkä verkkopalvelut Hyvinkään kaupungin/Hyvinkään Veden sivuilla koet tärkeäksi? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

Mistä olette saanut tietoa Hyvinkään Veden verkoston kunnosta?

Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Heikko
Kiitettävä
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Jos teillä on ollut havaintoja tai ongelmia liittyen veden laatuun aiemmilta vuosilta, niin minkälaisia?

Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesihuoltolaitoksen palvelun laatua ja imagotekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Vesilhuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesilhuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Vesihuoltolaitoksen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltolaitoksen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden tärkeimmät mittarit asiakkaalle vastaisuudessa

Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vedenjakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Tähän voitte halutessanne jättää tarkentavia kommentteja liittyen vedenjakeluun ja jätevesiviemäröintiin

Häiriötilanteet

Mitkä olisivat parhaat ratkaisut häiriötilanteiden tiedottamiseksi?

Jätättehän ajantasaiset yhteystietonne kyselyn lopussa, niin saatte tuoreimmat häiriötiedotteet suoraan älylaitteeseenne.

Mistä olette saanut tietoa häiriötilanteesta?

Kuinka monta vesihuollon häiriötilannetta olette havainnut viimeisen vuoden aikana?

Kuinka kauan häiriötilanne tai -tilanteet ovat yleensä kestäneet?

Miten kuvailisitte vesikatkoksesta arkielämään yleensä aiheutuvaa häiriötä?

1=ei haittaa lainkaan
2=ei kovin suuri haitta
3=melko suuri haitta
4=erittäin suuri haitta
EOS
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*

Häiriötiedotepalvelu

1. Tiedättekö, onko vesihuoltolaitoksellanne käytössä tekstiviesti-häiriötiedote-palvelu, jossa laitos lähettää tekstiviestillä tiedon vedenjakelun keskeytyksistä?

2. Oletteko kuluneen vuoden aikana saanut tekstiviestin tai -viestejä vedenjakelun keskeytyksistä?

3. Millaisen arvosanan antaisitte tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyydestä?

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
Tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyys*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyys*
Heikko
Kiitettävä
0%