Viemärilaitoksen asiakastyytyväisyyden tutkimus


Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyskysely kartoittaa Kalajoen viemärilaitoksen asiakkaiden näkemyksiä vesihuollon laatutekijöistä.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme. 

Kyselyyn voi vastata 31.12.2023 saakka.


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan 3x50€ S-ryhmän lahjakortti. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


Henkilötiedot antamalla annan samalla luvan käyttää tietoja asiakasrekisterin päivittämiseen ja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.


Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi


Osoitetietojen lähteenä on Kalajoen kaupungin viemärilaitoksen asiakasrekisteri.

Vastaajan taustatietoja

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Postinumero, jossa veden käyttöpiste sijaitsee

Kiinteistömuoto

Oletteko asioinut viemärilaitoksen kanssa

Mikäli olette asioinut viemärilaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut viemärilaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne sisällä olevissa vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Onko viimeisen vuoden aikana ollut viemäritukoksia tai muita viemäriin liittyviä häiriötilanteita?

Miten hyvin tunnette Kalajoen kaupungin viemärilaitoksen?

EOS=en osaa sanoa
1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Kalajoen viemärilaitoksen tunnettavuus*
EOS=en osaa sanoa
Kalajoen viemärilaitoksen tunnettavuus*

Millä tavalla olette ollut yhteydessä viemärilaitokseen tai miten tunnette sen toimintaa?

Mitkä verkkopalvelut kaupungin www-sivuilla koet tärkeäksi?
Voitte valita useita vaihtoehtoja.

Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Tähän voitte halutessanne jättää tarkentavia kommentteja liittyen jätevesiviemäröintiin

0%