Asukaskysely koskien Oulun keskustan pysäköinnin kehittämistä käyttäjille suunnattuna palveluna

Oulun kaupungille tehdyn pysäköintiohjelma 2040-tavoitetila on kehittää Oulun keskustan pysäköintiä käyttäjille suunnatuksi palveluksi. Tämä tarkoittaa mm. pysäköityjen autojen reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamista ja tilannetiedon jakamista suoraan käyttäjille suunnattuna pysäköintipalveluna. Näin autoilijoilla on reaaliaikaisesti tiedossa, minne Oulun keskustassa on mahdollista pysäköidä ja näin ollen voidaan välttyä turhalta pysäköintipaikan etsimiseltä. Keskustan pysäköinnistä pyritään kehittämään käyttäjälleen informatiivinen ja helppokäyttöinen navigointi- ja maksupalvelu. Oulun kaupunki käynnisti keväällä 2021 opinnäytetyön, jossa tutkitaan erilaisia keinoja pysäköinnin kehittämiseen. Tämä kysely on osa opinnäytetyötä ja kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä pysäköinnistä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Oulun keskustalla tarkoitetaan tässä kyselyssä ruutukaava-aluetta. 


Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn vastauksista kootusta yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia.Kysely on auki 18.8 - 29.8.2021.

0%