Vastaa kyselyyn kotiseutulahjoitusmallista


Furusato Nozei eli kotiseutulahjoitusmalli on Japanissa käytössä oleva suosittu toimintamalli, jossa kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisia rahalahjoituksia asuinkuntansa ulkopuoliselle kunnalle.


Japanin mallin innoittamana MDI testaa parhaillaan kumppaneidensa kanssa, mikä saisi suomalaiset kiinnostumaan itselleen merkityksellisten seutujen, kuten synnyinseutujensa ja mökkikuntiensa tukemisesta ja kehittämisestä.


Kyse on sellaisen mallin ideoinnista ja kehittämisestä, jossa voitaisiin kerätä rahoitusta kunnan tai paikallisyhteisön elinvoiman vahvistamiseen. Esimerkiksi paikkakunnalta poismuuttaneet tai kausiasukkaat voisivat tukea (tai rahoittaa) seutua ja saada vastineeksi paikallisia palveluita, elämyksiä ja hyödykkeitä.


Selvitystyö raportoidaan syksyllä 2022 harvaan asuttujen alueiden parlamentaariselle työryhmälle. Työryhmä keskustelee mahdollisista jatkotoimista (ml. mahdollinen kotiseutulahjoitsumallin kokeilu) raportoinnin pohjalta. Lisätietoa hankkeesta osoitteessa www.mdi.fi/kotiseutulahjoitus.


Tässä kyselyssä kartoitamme suomalaisten näkemyksiä ja kiinnostusta vastaa mallia kohtaan. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme 

50 euron lahjakortin S-ryhmään.


Kysely on auki 12.8.2022 asti.


Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta:
Kaisa Lähteenmäki-Smith
Johtava asiantuntija, VTT
050 513 4810
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi

 
Vastauksia käsitellään anonyymisti, eikä niitä luovuteta eteenpäin. MDI noudattaa EU:n tietosuojalakia, joka on tullut voimaan 25.5.2016. Lisää tietoa MDI:n tietosuojakäytännöistä löydät täältä: http://www.mdi.fi/tietosuoja/

0%