Poikkeusolojen asiakaskysely

Paikkakunta

Vastaajan taustatiedot

Sukupuoli (jos vastataan yhdessä, täyttäkää muistisairaan henkilön tieto)

Ikä (jos vastaatte yhdessä, täyttäkää muistisairaan henkilön tieto)

Oletteko kaivanneet koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa apua tai tukea?

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, oletteko saaneet kaipaamaanne apua tai tukea?

Oletteko osallistuneet viimeisen kolmen kuukauden aikana Muistiyhdistyksen/muistiluotsien järjestämiin toimintoihin? (voit valita myös useamman vaihtoehdon)

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, oliko yhteydenotosta/toiminnasta teille hyötyä?

Mitä alla olevista toiminnoista kaipaatte Muistiyhdistykseltä? (Voitte valita useamman vaihtoehdon)

Kuvailisitteko omin sanoin, miksi koette ylläolevaan kysymykseen valitsemanne toiminnot teille tärkeiksi.

Miten haluaisitte toimintaa järjestettävän? (Voitte valita useamman vaihtoehdon)

Mikäli koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat, millä tavoin toivoisitte toimintaa järjestettävän? (Voitte valita useamman vaihtoehdon)

Mitä muuta haluaisitte kertoa terveisinä?

KIITOS VASTAUKSESTANNE!

0%