Kysely työllisyyden kuntakokeilusta kuntalaisille


Vuoden 2021 alusta alkaen TE-toimistojen tehtäviä siirretään asiakkaan oman kunnan hoidettavaksi. Tätä muutosta kutsutaan lyhyesti työllisyyden kuntakokeiluksi. Kuntakokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä mm. henkilöasiakkaan työllisyyttä edistävien palvelujen neuvontaan ja ohjaukseen.

Tämä kysely koskee Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilua, johon Oulun kaupungin lisäksi kuuluvat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.   

Toivomme, että sinä kuntalaisena asettuisit hetkeksi työnhakija-asiakkaan näkökulmaan ja vastaisit alla oleviin kysymyksiin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.  

Taustatiedot

Ikä

Asuinpaikkakunta

Työllisyystilanteesi

Mitä erilaisia median kanavia seuraat tai käytät tiedonhaussa työhösi, työnhakuun tai opiskeluun liittyen? Voit valita useita vaihtoehtoja

0%