Asukaskysely

KUORINKI-VINSANMAAN TUULIVOIMAHANKE

Tervetuloa vastaamaan!

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan Kuorinki-Vinsanmaan alueelle. Hankealueen sijainti, tarkasteltavat vaihtoehdot ja hankealuetta ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset on esitetty seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla (Kartat 1-3).


Selvitämme tällä asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta. Kysely on hankkeessa toteutettavaan lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Kyselyyn vastataan nimettömästi.


Kysely ei korvaa yhteysviranomaiselle esitettävää mielipidettä hankkeen YVA-ohjelmasta. Yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus, jonka internetsivulta löytyy lisätietoja hankkeesta: https://ymparisto.fi/kuorinkivinsanmaantuulivoimahankeYVA


Asukaskyselyyn vastataan internetissä. Kyselylomakkeelle pääsee kirjoittamalla internet-selaimen osoiteriville kyselyn linkin: https://q.surveypal.com/kuorinki-vinsanmaa


Vastausaika kyselyyn päättyy 31.12.2022.


Varaattehan kyselyyn vastaamiseen aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselylomakkeella siirrytään sivulta toiselle alalaidassa olevilla painikkeilla Seuraava ja  Edellinen. Vastattuanne kaikkiin kysymyksiin, lähettäkää lomake painamalla kyselyn viimeisellä sivulla olevaa painiketta Lähetä vastaukset.KIITOS VASTAAMISESTA!


Lisätietoja Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeesta:

Myrsky Energia Oy 

Janne Tolppanen

janne@myrsky.fi

044 278 7307


Lisätietoja asukaskyselystä:

Sitowise Oy

Risto Haverinen, sosiologi

risto.haverinen@sitowise.com

044 427 9171


YVA-konsultti:

Sitowise Oy

Sanna Matkaselkä, projektipäällikkö, YVA-menettely

sanna.matkaselka@sitowise.com

044 427 9931

0%