Asukaskysely (i enkätens övre hörn kan ni byta språket på enkäten)

KVARNBACKENIN TUULI- JA AURINKOVOIMAHANKE

Tervetuloa vastaamaan!

Kvarnbacken Vind Ab suunnittelee Kruunupyyhyn Småböndersin kylän eteläpuolelle 6-7 voimalan tuulivoimahanketta. Hankkeessa tarkastellaan tuulivoimaloiden lisäksi mahdollisuutta sijoittaa aurinkopaneeleita hankealueelle. Hankealueen sijainti ja tarkasteltavat vaihtoehdot, hankealuetta ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset sekä alustava tuuli- ja aurinkovoimalasijoittelu on esitetty seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla (Kartat 1–3). 


Kvarnbackenin tuulivoimahankkeelle toteutetaan lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka osana tehdään asukaskysely. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa ja kyselyn tulokset raportoidaan hankkeen YVA-selostuksessa. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka internetsivulta löytyy lisätietoja hankkeesta ja sen YVA-menettelystä: www.ymparisto.fi/kvarnbackentuulivoimaYVA


Tällä asukaskyselyllä selvitetään paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta sekä hankealueen käyttömuotoja ja merkitystä. Tiedote kyselystä on postitettu rakennettujen kiinteistöjen omistajille 4 km säteellä Kvarnbackenin suunniteluista voimaloista. Kyselyyn vastataan nimettömästi.


Varaattehan kyselyyn vastaamiseen aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselylomakkeella siirrytään sivulta toiselle alalaidassa olevilla painikkeilla Seuraava ja Edellinen. Vastattuanne kaikkiin kysymyksiin, lähettäkää lomake painamalla kyselyn viimeisellä sivulla olevaa painiketta Lähetä vastaukset.


Internetkysely sulkeutuu ja paperilomakkeiden viimeinen postituspäivä on: 13.10.2023.


Lisätietoja asukaskyselystä:

Sitowise Oy

Risto Haverinen

risto.haverinen@sitowise.com

tel./puh. 044 427 9171


Lisätietoja Kvarnbackenin tuulivoimahankkeesta:

Kvarnbacken Vind ab, c/o Etha Wind

Martin Sjöwall

martin.sjowall@ethawind.com

puh 044 491 5757


YVA-konsultti

Sitowise Oy 

Timo Huhtinen

timo.huhtinen@sitowise.com

tel./puh. 040 542 5291

0%