Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tilastointilomake

Täytetty ilastointilomake tulee lähettää helmikuun loppuun mennessä. Tilastointiohjeet löydät osoitteesta lastenkulttuuri.fi. Mikäli sinulla on kysyttävää tilastoinnista, ota yhteyttä liiton koordinaattoriin. Yhteystiedot löydät osoitteesta lastenkulttuuri.fi/yhteystiedot.


Kiitos, että täytät tilastointilomakkeen organisaatiosi toiminnasta. Teet tärkeää työtä! 

Jäsenorganisaation nimi ja yhteystiedot:

Tilastoinnista vastaavan henkilön nimi:

Tilastoinnista vastaavan henkilön sähköposti:

Mikäli alla olevat rahoitukseen ja henkilöstötyövuosiin liittyvät tiedot ei ole tilastointivuoden osalta vielä saatavilla, tiedot voi toimittaa liiton koordinaattorille myöhemmin, kuitenkin huhtikuun loppuun mennessä.

Kirjoita lukumäärinä
Lastenkulttuuritoiminnan tilat (m2)*
Lastenkulttuuritoiminnan tilat (m2)*
Toimistotilat (m2)*
Toimistotilat (m2)*
Valtion rahoitus euroina*
Valtion rahoitus euroina*
Kunnan rahoitus euroina*
Kunnan rahoitus euroina*
Muut avustukset euroina*
Muut avustukset euroina*
Oma rahoitus euroina*
Oma rahoitus euroina*
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina*
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina*
Perustamisvuosi*
Perustamisvuosi*

Onko käytössänne jokin kestävän kehityksen sertifikaatti ja/tai onko organisaatiossanne käytössä oma kestävän kehityksen suunnitelma/ohjeisto?

Onko käytössänne Saavutettava taideharrastus -merkki?

Pääasiallinen toiminta-alue

Onko teillä ollut tilastointivuonna kansainvälistä toimintaa?

0%