Leikiten lukijaksi!
Kysely esi- ja alkuopettajille

Lempäälän kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen Leikiten lukijaksi -hankkeessa vahvistetaan lukemisen kulttuuria alle 3. luokkalaisten lasten toimintaympäristöissä. Tässä kyselyssä kartoitetaan esi- ja alkuopetuksen tämänhetkisiä lukuresursseja: kirjakokoelmia, lukupaikkoja ja -tapoja.


Toivomme vastausta jokaiselta esi- ja alkuopetusikäisten opettajalta sekä niiltä erityisopettajilta, joiden luokissa on tämän ikäryhmän oppilaita.


Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10 minuuttia. Vastausten perusteella järjestetään ryhmiin lukumajoja, hankitaan kirjallisuutta, suunnitellaan lukemiseen liittyvää koulutusta ja tulevaa kirjastoyhteistyötä, joten vastaaminen kannattaa!


Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksilöityjä vastauksia tai henkilötietoja koskaan julkaista tai muuten luovuteta kolmansille osapuolille.


Edistetään lasten lukemista yhdessä - kiitos vastauksistasi!


Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta:


Anni Oravakangas

lukukoordinaattori

Leikiten lukijaksi -hanke

anni.oravakangas1@lempaala.fi


Leikiten lukijaksi on Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen hanke, jossa ovat vahvasti mukana myös kirjasto, kunnan ja seurakunnan perhe- ja kerhotyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvola. Hankkeessa vahvistetaan lukemisen kulttuuria lasten päivittäisissä toimintaympäristöissä: järjestetään koulutusta, rakennetaan lukupaikkoja, hankitaan kirjoja ja kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä - siis edistetään lasten lukemista yhdessä!

0%