Asukaskysely

LEPPÄKANKAAN TUULIVOIMAHANKE

Tervetuloa vastaamaan!

Tuulikolmio suunnittelee tuulivoimahanketta Pihtiputaan kunnassa sijaitsevalle Leppäkankaan alueelle. Hankealueen sijainti ja tarkasteltavat vaihtoehdot, tuotantoluetta ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset sekä alustava voimalasijoittelu on esitetty seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla.


Selvitämme tällä asukaskyselyllä näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta sekä hankealueen käyttömuotoja ja merkitystä. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä vastaajia voida tunnistaa vastausten perusteella.


Tämä kysely koskee tuulivoiman tuotantoaluetta. Halutessanne voitte vastata myös sähkönsiirtovaihtoehtoihin liittyviin kyselyihin, joihin pääsette näistä linkeistä:  Vaihtoehto A: https://q.surveypal.com/sahkonsiirto_VEA

Vaihtoehto B: https://q.surveypal.com/sahkonsiirto_VEB

Sama vastaaja voi halutessaan vastata kaikkiin kyselyihin. Sähkönsiirtoa suunnitellaan Leppäkankaan, Hallankallion, Moskuankankaan sekä Uusimon tuulivoimahankkeiden yhteisenä johtona. Yhteisjohdolla pyritään tehostamaan sähkönsiirron maankäyttöä keskittämällä useamman hankkeen sähkönsiirto samaan sähkölinjaan. Menettely palvelee näin paremmin myös uusiutuvan energian maakunnallisen tason tavoitteita.


Asukaskysely liittyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Lisätietoja Leppäkankaan tuulivoimahankkeesta ja sen YVA-menettelystä:

https://www.ymparisto.fi/leppakankaantuulivoimahankeYVA


Kysely sulkeutuu 15.5.2024.


Varaattehan kyselyyn vastaamiseen aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselylomakkeella siirrytään sivulta toiselle alalaidassa olevilla painikkeilla "Seuraava" ja "Edellinen". Vastattuanne kaikkiin kysymyksiin, lähettäkää lomake painamalla kyselyn viimeisellä sivulla olevaa painiketta Lähetä vastaukset.


Lisätietoja asukaskyselystä:

Sitowise Oy

Markus Sorvoja

markus.sorvoja@sitowise.com

p. 040 417 3993


Lisätietoja Leppäkankaan tuulivoimahankkeesta:

Tuulikolmio 

Jussi Havia

jussi.havia@tuulikolmio.fi

p. +358 50 4106382


YVA-konsultti:

Sitowise Oy

Timo Huhtinen

timo.huhtinen@sitowise.com

p. 040 542 5291

0%