M E N T O R I L L E

HAKULOMAKE SAFAN MENTOROINTIOHJELMAAN 2022-2023Tällä lomakkeella pääset ilmoittamaan halukkuudestasi lähteä mukaan SAFAn mentorointiohjelmaan mentoriksi. Mentoriksi haetaan 5-40 vuoden työkokemuksella yhä työelämässä toimivia arkkitehteja. Mentoriksi mentorointiohjelmaan on mahdollista ilmoittautua su 21.8. mennessä. Lomakkeen täyttö kestää n. 5 min.


Mentorointiohjelma käynnistyy ma 26.9. yhteisellä etätilaisuudella. Tätä ennen kaikille ilmoittautuneille ilmoitetaan sähköpostitse mahdollisen mentorointiparin löytymisestä. 


Lisätietoa SAFAn mentorointiohjelmasta https://www.safa.fi/mentorointi/ ja järjestösihteeri katri.laakso@safa.fi.

1. SUKUNIMI

2. ETUNIMI

3. SÄHKÖPOSTIOSOITE

4. PUHELINNUMERO

5. ASUINPAIKKAKUNTA

6. SYNTYMÄVUOSI (vvvv)

7. VALMISTUMISVUOSI (vvvv)

8. JÄSENNUMERO

Henkilökohtainen jäsennumero löytyy SAFAn jäsenkortista tai ottamalla yhteyttä jasenasiat@safa.fi.

9. PAIKALLISOSASTO

10. TOIMENKUVANI

Valitse max 3 kpl.

11. OSAAMISALANI

Valitse max 4 kpl.

12. AIHEALUEET, JOISTA OLEN VALMIS MENTOROIMAAN

Valitse max 3 kpl.

13. MINKÄLAISTA MUUTA TIETOA JA OSAAMISTA OLET KIINNOSTUNUT JAKAMAAN MENTORIN ROOLISSA?

14. KERRO LYHYESTI MIKSI HAET MENTORIKSI SAFAN MENTOROINTIPILOTTIIN.

15. OLEN TOIMINUT AIEMMIN

16. MINULLE SOPII MENTOROINTI MYÖS MUUALLA KUIN ASUINKUNNASSANI.

17. MINULLE SOPII MENTOROINTI MYÖS ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ

18. MINULLE SOPII MENTOROINTIKIELEKSI

19. HALUAN LÄHTEÄ MENTORIKSI

20. PALAUTETTA JA KOMMENTTEJA 

SAFAn mentorointiohjelman / hakulomakkeen kehittämiseen.

0%