Asukaskysely

Kaupunkimetsien hoidosta

Mitkä paikat lähimetsässäsi eritysesti aiheuttavat iloa/harmia? Mitä näille paikoille mielestäsi pitäisi tehdä?
(Kartalle on merkitty punarajauksella alue, jota tämä kysely koskee.)
Mitä tonttisi lähipuille tulisi tehdä? Millaiset puut ja pensaat tulisi mielestäsi kaataa, mitä jättää kasvamaan? Tonttisi lähipuut ovat niitä puita, jotka kasvavat tonttisi rajalta 20 metrin säteellä puistometsän puolella. HUOM. Tontin sisäpuolella olevia puita tämä kysely ei koske

Valitse alla olevassa kyselyssä metsänhoitotoimenpide, joka soveltuu kaupunginosaasi. Rastita sopivin vaihtoehto.

Metsiä ei hoideta
(harvennuksia ja raivauksia ei tehdä)
Metsien hoito harvennushakkuin
Lahoja ja kuolleita puita jätetään metsään monimuotoisuuden lisäämiseksi
Huonokuntoisten ja varjostavien puiden poisto  ulkoilureittien varsilta
Kerro, millaiseksi kaupunginosasi metsiä tulisi kehittää.

Yhteystiedot

Kiitos

0%