Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus


Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyskysely kartoittaa Orimattilan kaupungin vesilaitoksen asiakkaiden näkemyksiä vesi- ja viemärihuollon laatutekijöistä.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme. 

Kyselyyn voi vastata 6.3.2022 saakka.


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan 3 x 50€ lahjakorttia S-ryhmälle. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.


Henkilötiedot antamalla annan samalla luvan käyttää tietoja häiriötiedottamiseen, asiakasrekisterin päivittämiseen ja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.


Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi


Osoitetietojen lähteenä on Orimattilan Vesi Oy:n asiakasrekisteri.

Olen Orimattilan kaupungin vesilaitoksen asiakas

Vastaajan taustatietoja

Sukupuoli

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Postinumero

Kiinteistömuoto

Oletteko asioinut vesilaitoksen kanssa ja milloin

Mikäli olette asioinut vesilaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesilaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Onko viimeisen vuoden aikana ollut vesikatkoksia tai muita veteen liittyviä häiriötilanteita?

Millaisia veteen liittyviä häiriötilanteita on ollut Orimattilan Vesilaitoksen verkostossa?

Miten hyvin tunnet Orimattilan kaupungin Vesilaitoksen?

EOS=en osaa sanoa
1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Orimattilan Vesilaitoksen tunnettavuus*
EOS=en osaa sanoa
Orimattilan Vesilaitoksen tunnettavuus*

Millä tavalla olet ollut yhteydessä vesilaitokseen tai miten tunnet sen toimintaa?

Miten olet ilmoittanut vesimittarilukeman vesilaitokselle?

Mitkä verkkopalvelut vesilaitoksen www-sivuilla olisivat tulevaisuudessa tärkeitä?
Voit valita useita vaihtoehtoja.

Mistä olet saanut tietoa kunnallisen vesijohtoverkoston kunnosta?

Osa 1/4
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Jos annoit arvioksi alle 7 johonkin väittämään, perustelisitko miksi

Osa 2/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan palvelun laatua ja imagotekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vesihuoltoyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltoyhtiön asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesihuoltoyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltoyhtiön toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Vesiyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesiyhtiön tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan.*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Vesihuoltoyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltoyhtiö vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Vesihuoltoyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltoyhtiön laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Vesihuoltoyhtiö internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Vesihuoltoyhtiö internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Vesihuoltoyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltoyhtiö toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Vesihuoltoyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltoyhtiöllä on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Jos annoit arvioksi alle 7 johonkin väittämään, perustelisitko miksi

Osa 3/4
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Kiinteistön ulkopuolinen jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Kiinteistön ulkopuolinen jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Kiinteistön ulkopuolinen jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Kiinteistön ulkopuolinen jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Jos annoit arvioksi alle 7 johonkin väittämään, perustelisitko miksi

Häiriötilanteet

Mitkä ovat parhaat ratkaisut häiriötilanteiden tiedottamiseksi?

Mistä sait tietoa häiriötilanteesta?

Kuinka monta vesihuollon häiriötilannetta olet havainnut viimeisen vuoden aikana?

Kuinka kauan häiriötilanne tai -tilanteet ovat yleensä kestäneet?

Miten kuvailisit vesikatkoksesta arkielämään yleensä aiheutuvaa häiriötä?

1=ei haittaa lainkaan
2=ei kovin suuri haitta
3=melko suuri haitta
4=erittäin suuri haitta
EOS
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*

1. Tulisiko Orimattilan Vedellä olla käytössä tekstiviestihäiriötiedotepalvelu?

2. Pitäisikö Orimattilan Vedellä olla käytössä häiriötiedotekartta?

0%